Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo Kanādas jaunie pilsoņi
saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu

Šī kārtība attiecas uz Kanādas pilsoņiem, kuri pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecumā no 18 līdz 35 gadiem ieskaitot un atbilst Līguma 2.panta nosacījumiem, t.i.:

  • ir jaunie pilsoņi, ieskaitot pēcvidusskolas izglītību ieguvušos, kas profesionālās izaugsmes nolūkā Latvijā vēlas saņemt tālākas arodapmācības par atlīdzību saskaņā ar iepriekš noslēgtu darba līgumu;
  • ir Kanādas pēcvidusskolas izglītības iestādē reģistrēti audzēkņi, kas daļu no mācību programmas vēlas pabeigt Latvijā, nostrādājot iepriekš noteiktu obligāto praksi par atlīdzību, tostarp saistībā ar pēcvidusskolas izglītības iestāžu savstarpēju vienošanos;
  • ir jaunie pilsoņi, ieskaitot Kanādā reģistrētus audzēkņus, kas vēlas apceļot Latviju un strādāt gadījuma darbus par atlīdzību, lai papildinātu savus finanšu līdzekļus.

Kanādas pilsonis Latvijas Republikas vēstniecībā Kanādā iesniedz:

1. derīgu Kanādas pilsoņa pases kopiju (uzrādot oriģinālu), kuras derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz paredzēto uzturēšanās laiku Latvijas Republikā;
2. noteikta parauga anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai;
3. fotogrāfiju;
4. anketā uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai:

  • norāda uzturēšanās iemeslu – saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības līgumu par jauno pilsoņu apmaiņu,
  • norāda paredzamās dzīvesvietas adresi Latvijā,
  • apliecina, ka ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai sevi nodrošinātu uzturēšanās laika sākumā (3 mēneši x 429.71 euro) un samaksātu par atpakaļceļu (ja nav atpakaļceļa biļetes);

5. izziņu, ka neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē (ja izziņa nav legalizēta, persona faktu, ka tā neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē, apliecina anketā uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai);
6. dokumentu, kas apliecina:

  • iepriekšējo reģistrāciju vai pašreizējo reģistrāciju kādā Kanādas pēcvidusskolas izglītības iestādē, vai
  • iepriekš noslēgtu darba līgumu vai dokumentu, kas apliecina, ka ir prakse Latvijā, vai
  • iesniegumu par nodomu doties uz Latviju un strādāt gadījuma darbus par atlīdzību, lai papildinātu savus finanšu līdzekļus;

7. maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu 100 euro.

Lēmumu par uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) pieņem 30 dienu laikā.

Lēmumu par uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas izsniegšanu PMLP nosūta Latvijas Republikas vēstniecībai Kanādā, kas informē attiecīgo personu.

Ierodoties Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026) persona uzrāda derīgu Kanādas pilsoņa pasi un veselības apdrošināšanas polisi, kas ietver arī hospitalizāciju un repatriāciju un ir derīga visu paredzēto uzturēšanās laiku (iesniedz kopiju).

Uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

Ir noteiktas kvotas – 50 Kanādas pilsoņi katru gadu.