Jaunumi PMLP30
eid karte

Arvien palielinās interese par ārzemnieka eID kartes iegūšanu. Taču ne vienmēr ir skaidrs, kādos gadījumos tā ir nepieciešama.

Pārvaldes klientu ērtībai salīdzinām trīs personu apliecību veidus: ārzemnieka eID karti, Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa eID karti un uzturēšanas atļauju.

Salīdzinošajā tabulā skaidrojam:

 • Kas var pieteikties katram no šiem personas apliecības veidiem;
 • Kuras personas apliecības var izmantot, lai apliecinātu savu  identitāti digitālajā vidē;
 • Kur iespējams tās noformēt un citas nianses.

Vairāk par ārzemnieka eID karti vari izlasīt ŠEIT.

  Ārzemnieka eID karte Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa eID karte Uzturēšanās atļauja
(no 2012.gada 2.aprīļa tiek izsniegta personas apliecības formātā)
Personu apliecinošs dokuments
Apliecina tā turētāja identitāti klātienē
Apliecina tā turētāja identitāti digitālajā vidē
Kas var pieteikties?

Ārzemnieku eID karte paredzēta ārzemniekiemkuri pastāvīgi neuzturas Latvijā un pārsvarā kārto savus darījumus elektroniskajā vidē*, un vēlas:

 • vēlas veidot un uzturēt savstarpējas tiesības un pienākumus nekustamā īpašuma, komercdarbības, veselības, nodokļu, pabalstu, patvēruma un izglītības jomā;
 • vēlas attīstīt ekonomikas, zinātnes, izglītības vai kultūras sakarus;
 • vēlas Latvijā saņemt valsts pārvaldes pakalpojumus elektroniski;
 • ir patvēruma meklētājs Latvijā.
No 2023.gada 1.janvāra eID karte būs obligāts personu apliecinošs dokuments Latvijas pilsonim vai nepilsonim, kurš sasniedzis 15 gadu vecumu.** Ārzemnieks, kurš vēlas uzturēties Latvijā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas, ja Imigrācijas likumā paredzēts atbilstošs uzturēšanās atļaujas saņemšanas pamats.
Var noformēt jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā, veicot iepriekšēju pierakstu pakalpojuma saņemšanai
Dokumenti, kas jāiesniedz, lai to saņemtu

Ārzemniekam jābūt reģistrētam Fizisko personu reģistrā. Noformējot ārzemnieka eID karti, jāuzrāda savas mītnes zemes/pilsonības valsts personu apliecinošs dokuments.

Patvēruma meklētājam jāuzrāda patvēruma meklētāja personas dokuments.
Jāiesniedz vai jāuzrāda iepriekšējā pase vai eID karte, ja tāda ir bijusi.

Kādas no šajā sarakstā minēto valstu pilsoņiem uzturēšanās atļaujas saņemšanai jāiesniedz šādi dokumenti.

Pārējo valstu pilsoņiem jāiesniedz šādi dokumenti.

Plašāk lasi ŠEIT.
Izsniegšanas laiks 2 darbdienu laikā 10 darbdienu laikā vai 2 darbdienu laikā  10 darbdienu laikā vai 2 darbdienu laikā 
Cena

80 eiro.

Patvēruma meklētājiem – bezmaksas.

10 darbdienu laikā - 15 eiro

2 darbdienu laikā - 30 eiro

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

30 dienu laikā - 100 eiro

10 darba dienu laikā - 200 eiro

5 darba dienu laikā - 400 eiro

Plašāk ŠEIT.

eID kartes izgatavošana –

 • 10 darbdienu laikā - 15 eiro
 • 2 darbdienu laikā - 30 eiro
Funkcijas
 • Apliecina tā turētāja e-identitāti  klātienē un digitālajā vidē;
 • Ļauj izmantot valsts un pašvaldību e-pakalpojumus;
 • Ļauj parakstīt dokumentus elektroniski;
 • Ļauj saņemt un lietot oficiālo elektronisko adresi, lai komunicētu ar valsts un pašvaldību iestādēm.
 • Apliecina tā turētāja identitāti klātienē un digitālajā vidē;
 • Var pilnībā aizstāt pasi (izņemot attiecībā uz vēlēšanu tiesību izmantošanu, līdz elektroniskas vēlētāju reģistrācijas sistēmas ieviešanai);
 •  Ļauj parakstīt dokumentus elektroniski.
 • Dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijā noteiktu laiku (termiņuzturēšanās atļaujas) vai pastāvīgi (pastāvīgās uzturēšanās atļaujas);
 • Apliecina tā turētāja identitāti klātienē un digitālajā vidē;
 • Var pilnībā aizstāt pasi (izņemot attiecībā uz vēlēšanu tiesību izmantošanu);
 •  Ļauj parakstīt dokumentus elektroniski.
Vai ir obligāta? Līdz 2023.gada 1.janvārim nav obligāta.
Vai apliecina kartes turētāja uzturēšanās tiesības Latvijā?
Vai apliecina uzturēšanās tiesības citās Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un Šveices Konfederācijā? Jā - Latvijas pilsoņiem, nē – Latvijas nepilsoņiem. Jā – līdz 90 dienām 180 dienu laikā – Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā, uzrādot arī derīgu ceļošanas dokumentu (pasi).

* Ārzemnieka personas apliecību izsniedz ārzemniekam, kurš Fizisko personu reģistra likuma 4. panta pirmās daļas 2. punkta "d", "e", "f" un "i" apakšpunktā minētajos gadījumos reģistrēts Fizisko personu reģistrā.

**  izņemot Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktās personu grupas, uz kurām nosacījums par personas apliecību (eID kartes) kā obligātu personu apliecinošu dokumentu attiecināms ilgākā pārejas periodā, proti, no 2021.gada 1.janvāra līdz 2030.gada 31.decembrim. Šo personu grupu uzskaitījums atrodams ŠEIT.