Ar uzturēšanās atļauju, kurā iekļauts un aktivizēts autentifikācijas sertifikāts, Jūs varat apliecināt savu identitāti attālināti – elektroniskā vidē. Tas ir iespējams, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina iespēju autentificēties ar eID. eID kartēs sertifikāti ir iekļauti un aktivizēti pēc noklusējuma visiem sākot no 14 gadu vecuma, izņemot gadījumus, ja personas pašas ir atteikušās no digitālo sertifikātu aktivizēšanas.

Jums jāsagatavo dators darbam ar uzturēšanās atļaujas apliecību. Kad dators sagatavots darbam un ar uzturēšanās atļaujas apliecību ievietota viedkaršu lasītājā, varat saņemt pakalpojumu elektroniskā vidē no pakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina iespēju autentificēties ar apliecību, piemēram, portālā www.latvija.lv, izvēlieties autentifikācijas veidu, uz ko norāda eID vai e-me simbols.

Lai apliecinātu savu identitāti, programmatūra Jums lūgs ievadīt savu PIN1 kodu un apstiprināt. Ja Jūs ievadīsiet korektu PIN1, un personas apliecībā iekļautais autentifikācijas sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta), Jūsu identitāte būs veiksmīgi pārbaudīta, un Jūs varēsiet saņemt pakalpojumu.