Ko dara Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde?

Atbild par migrācijas jautājumiem Latvijā. 

Migrācija ir cilvēku ieceļošanu Latvijā un izceļošanu no tās.

Izstrādā dažādus valsts dokumentus ieceļošanas un izceļošanas sakārtošanai.
Piemēram, par vīzām.
Saskaņo izstrādātos dokumentus ar Eiropas Savienību.

Sadarbojas ar starptautiskām organizācijām savā darbības jomā.

 • Organizē starptautiskas apspriedes un mācības par migrāciju.
 • Piedalās citu rīkotos semināros un mācībās.
 • Salīdzina ieceļošanas un izceļošanas kārtību Latvijā un citās valstīs.

Izsniedz vīzas:

 • iebraukšanai Latvijā;
 • Latvijas šķērsošanai.

Atbild par uzturēšanās atļauju:

 • izsniegšanu;
 • pagarināšanu;
 • reģistrēšanu:
 • anulēšanu. 

Atbild par patvēruma jautājumiem Latvijā.

 • Izstrādā dažādus valsts dokumentus patvēruma sakārtošanai.
 • Piešķir vai atsaka bēgļa un alternatīvā statusu. 
 • Izsniedz dokumentus:
  • patvēruma meklētājiem, 
  • bēgļiem,
  • cilvēkiem ar alternatīvo statusu.

Atbild par repatriācijas jautājumiem Latvijā.

Repatriācija nozīmē cilvēka brīvprātīgu pārcelšanos uz pastāvīgu dzīvi Latvijā.

 • Izstrādā dažādus valsts dokumentus repatriācijas sakārtošanai.
 • Organizē repatriācijas darbu.
 • Piešķir un izmaksā naudu no Repatriācijas fonda. 

Repatriācijas fonds ir valsts veidots atbalsta fonds repatriācijas nodrošināšanai.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde seko līdzi Repatriācijas fondā izlietojumam. 

 • Pieņem repatriācijas dokumentus;
 • Ļauj vai aizliedz iebraukt Latvijā;
 • Piešķir repatrianta statusu;
 • Izsniedz dokumentus par repatrianta statusu.

Izsniedz pases un eID kartes;

 • Uzskaita pases un eID kartes;
 • Veido un uztur pašu un eID karšu datu bāzes;
 • Nosaka cilvēku tiesisku statusu;
 • Organizē nepilsoņu pilsonības iegūšanas procesu;

Pieņem un izskata cilvēku iesniegumus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā;

 • Organizē rakstiskas un mutiskas pārbaudes naturalizācijas saņemšanai;

Naturalizācija ļauj kļūt par Latvijas pilsoni. 

 • Izskata cilvēku iesniegumus par atteikšanos no Latvijas pilsonības;
 • Izskata pārbaudes lietas par Latvijas pilsonības atņemšanu;
 • Izskata iesniegumus par pilsonības atjaunošanu.

Strādā ar Fizisko personu reģistru.
Fizisko personu reģistrā ir ziņas par visiem cilvēkiem Latvijā. 

 • izsniedz ziņas no Fizisko personu reģistra,
 • reģistrē cilvēkus Fizisko personu reģistrā,
 • pārbauda cilvēku sniegtās ziņas, 
 • vāc un papildina Fizisko personu reģistram nepieciešamās ziņas;
 • Sniedz cilvēkiem un valsts iestādēm nepieciešamās ziņas.