Ceļošanas dokuments ir derīgs vīzas pieprasīšanai, ja:

  • tas ir atzīts Latvijā;
  • tā derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz pieprasītās vīzas derīguma termiņu;
  • tajā ir vismaz divas brīvas lappuses vīzu ielīmēšanai un dienesta atzīmēm par valsts robežas šķērsošanu;
  • tajā ir visu to ārzemnieku personas dati un fotogrāfijas, kuri šo dokumentu izmanto par ceļošanas dokumentu (piem., bērna dati un foto);
  • tajā nav dokumenta izdevēja neapstiprinātu labojumu;
  • tas nesatur viltojumu pazīmes;
  • tajā nav mehānisku bojājumu vai smērējumu, kuru dēļ nav iespējams identificēt dokumenta turētāju, izlasīt datus vai noteikt iespējamos dokumenta viltojumus.

Pieprasot Šengenas vīzu, jāievēro vēl viens kritērijs – ceļošanas dokuments ir derīgs vīzas pieprasīšanai, ja tas ir izdots pēdējo desmit gadu laikā.