Latvija

www.mk.gov.lv - Ministru kabinets 
www.saeima.lv - Saeima 
www.iem.gov.lv - Iekšlietu ministrija 
www.vp.gov.lv - Valsts Policija 
www.rs.gov.lv - Valsts Robežsardze 
www.vugd.gov.lv - Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
www.am.gov.lv - Ārlietu ministrija 
www.fm.gov.lv - Finanšu ministrija 
www.tm.gov.lv - Tieslietu ministrija 
www.un.lv - Apvienoto Nāciju Organizācijas pārstāvniecība 
www.eiroinfo.lv - Saeimas ES informācijas centrs 
www.likumi.lv - Latvijas likumu krātuve 
www.varam.gov.lv - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
www.sif.gov.lv - Latvijas Sabiedrības integrācijas fonds

Reģistri

Iedzīvotāju reģistrs - LR iedzīvotāju reģistrs
www.ur.gov.lv - LR Uzņēmumu reģistrs 
www.zemesgramata.lv - Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata 
www.kadastrs.lv - Valsts adrešu reģistrs, Kadastra informācijas sistēma  
www.csdd.lv - Transporta līdzekļu reģistrs 
www.vid.gov.lv - Nodokļu maksātāju reģistrs 

PMLP Sadarbības partneri

www.lursoft.lv - Lursoft 
www.vzd.gov.lv - Valsts Zemes dienests 
www.ta.gov.lv - Tiesu administrācija 
www.vraa.gov.lv - Valsts reģionālās attīstības aģentūra  
www.ldc.gov.lv - Valsts Aģentūra "Lauksaimniecības datu centrs" 
www.eparaksts.lv  - virtuālais elektroniskais paraksts 

Ārvalstu un starptautiskās organizācijas

Migrācija 
www.mig.ee - Igaunijas Pilsonības un migrācijas padome 
www.vrm.lt - Lietuvas Iekšlietu ministrija 
www.migrationsverket.se - Zviedrijas migrācijas dienests 
www.udlst.dk/default.htm - Dānijas imigrācijas dienests 
www.inm.dk - Dānijas Bēgļu imigrācijas un integrācijas lietu ministrija 
www.udi.no - Norvēģijas imigrācijas direktorāts 
www.ind.homeoffice.gov.uk - Apvienotās karalistes imigrācijas un pilsonības direktorāts 
www.uscis.gov/portal/site/uscis - ASV imigrācijas un naturalizācijas dienests 
www.cic.gc.ca/ - Kanādas pilsonības un imigrācijas dienests 
www.immi.gov.au - Austrālijas Imigrācijas un multikulturālo lietu departaments 
www.immigratiedienst.nl - Nīderlandes Imigrācijas un naturalizācijas dienests 
www.iom.lv - Starptautiskās migrācijas organizācijas Rīgas birojs 
www.iom.fi - Starptautiskās migrācijas organizācijas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu birojs 
www.uvi.fi - Somijas Imigrācijas pārvaldes mājas lapa www.migrationinformation.org/Resources/ - Migrācijas politikas institūts

Bēgļi 

https://easo.europa.eu - Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EPAB)/ European Asylum Support Office (EASO)
https://www.unhcr.org - UNHCR Ziemeļvalstu un Baltijas valstu birojs
www.pakolaisapu.fi - Somijas bēgļu padome 
www.refugeecouncil.org.uk - Apvienotās karalistes bēgļu padome 
www.english.drc.dk - Dānijas bēgļu padome 
www.nrc.no - Norvēģijas bēgļu padome 
www.yorku.ca/crs - Bēgļu lietu izpētes centrs 
www.refugeenet.org - Eiropas Savienības bēgļu integrācijas jautājumu oficiālā mājas lapa 
www.unhcr.ch - Apvienoto nāciju bēgļu lietu komisariāts 
www.ecre.org - Eiropas bēgļu lietu un izsūtījuma padome

Personu apliecinošie dokumenti 
www.gi-de.com - "Giesecke & Devrient" - Latvijas pasu ražotājkompānija 
www.pass.ee - Igaunijas pases un ID kartes 
www.cbnco.com - Pasu un ID karšu ražotājkompānija Canadian Bank Note 
www.bundesdruckerei.de - Pasu un ID karšu ražotājkompānija Bundesdruckerei

Noderīgas adreses

Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietne

Amnesty International