• Statistika par 2019. gadu - piešķirti 37 bēgļa statusi14 alternatīvie statusi.
  • Patvēruma meklētāju galvenās izcelsmes valstis 2019.gadā –  Azerbaidžāna, Krievija, Indija, Gruzija, Ukraina.
  • No 1998.gada līdz 2019.gadam Latvijā starptautisko aizsardzību lūguši 2867 patvēruma meklētāji (2018.gadā - 176).
  • Bēgļa statuss ir piešķirts kopumā 217 personai, savukārt alternatīvās aizsardzības statuss – 552 personām

 

Statistika patvēruma jomā

01.01.1998. – 31.12.2019

Gads

Patvēruma meklētāji

Bēgļa statuss

Alternatīvais statuss

1998

58

2

-

1999

22

4

-

2000

5

1

-

2001

14

1

-

2002

30

-

3

2003

5

-

6

2004

7

-

-

2005

20

-

-

2006

8

2

8

2007

34

5

3

2008

51

2

1

2009

52

5

6

2010

61

7

18

2011

335

9

18

2012

189

10

20

2013

185

14

21

2014

364

3

21

2015

 328

 6  23

2016

350

47

107

2017

395

39

259

2018

176

23

24

2019

178

37

14

KOPĀ

2867

217

552