Kāda informācija tiek iekļauta personas apliecībā?

Personas apliecības vizuālajā daļā (aversā un reversā) tiek iekļauta informācija no Iedzīvotāju reģistra par apliecības turētāju - uzvārds, vārdi(i), personas kods, pilsonība vai cits tiesiskais statuss Latvijas Republikā, dzimšanas datums un dzimums. Personas apliecības vizuālajā daļā redzams arī apliecības turētāja sejas attēls (fotogrāfija) un paraksta attēls, kas tiek iegūti iesnieguma noformēšanas laikā, kā arī augums centimetros. Papildus tiek iekļauta informācija par pašu apliecību – tās numurs, izdošanas datums un derīguma termiņš, kā arī izdevējiestāde. Daļa no tekstuālās informācijas dublēta personas apliecības reversā mašīnlasāmā veidā, lai atvieglotu personas apliecības pārbaudes procesu, piemēram, šķērsojot robežas. Personas apliecības aversā (labajā apakšējā stūrī) mašīnlasāmā veidā norādīts arī kartes piekļuves numurs (seši cipari).

Lai nodrošinātu personas apliecības papildus aizsardzību pret viltošanu un iespēju to izmantot automātiskās robežkontroles sistēmās, personas apliecībā līdzīgi kā jaunā parauga pasēs ir integrēta bezkontakta mikroshēma – elektronisks datu nesējs un datu apstrādes līdzeklis. Bezkontakta mikroshēmā elektroniskā veidā tiek iekļauta lielākā daļa no personas apliecības vizuālajā daļā redzamās informācijas, kā arī divi personas apliecības turētāja pirkstu nospiedumu attēli.

Personas apliecībā ir integrēta arī otra – kontakta mikroshēma līdzīgi kā bankas maksājumu kartē vai mobilā telefona SIM kartē. Kontakta mikroshēma ir drošs elektroniskā paraksta radīšanas rīks. Kontakta mikroshēmā ir iekļauti dati (atslēgas un sertifikāti), kas nepieciešami, lai apliecības turētājs varētu apliecināt savu identitāti elektroniskā vidē jeb autentificēties, kā arī elektroniski parakstīt dokumentus.

Ar ko personas apliecība atšķiras no pases?

Personas apliecība ir dokuments, kas primāri paredzēts lietošanai iekšzemē, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā, kā arī dokuments, kas izmantojams identitātes apliecināšanai elektroniskā vidē (autentifikācijai) un elektroniskā paraksta lietošanai. Personas apliecība nav izmantojama ceļošanai uz valstīm, ar kurām ir vīzu režīms vai īpaši ieceļošanas noteikumi. Personas apliecība tās izmēru dēļ (bankas kartes formāta dokuments) ir ērtāka ikdienas lietošanai.

Pase primāri ir ceļošanas dokuments, tomēr arī nākotnē, tāpat kā līdz šim būs izmantojama arī iekšzemē, lai apliecinātu savu identitāti klātienē.

Vai personas apliecības saņemšana ir obligāta?

Saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu obligāts ir viens no personu apliecinošiem dokumentiem – pase vai personas apliecība. Ja Jums jau ir derīga pase, Jums nav obligāti jāsaņem personas apliecība. Ja Jums jāsaņem jauns personu apliecinošs dokuments, Jūs varat izvēlēties saņemt pasi, personas apliecību vai abus dokumentus. Personas rīcībā vienlaikus var būt viena personas apliecība un viena pase, neskaitot dienesta vai diplomātisko pasi.

Ko man darīt, ja gribu aktivizēt personas apliecībā iekļautos sertifikātus?

Personas apliecībā iekļautie sertifikāti tiek aktivizēti, ja iesniegumā par personas apliecības izsniegšanu Jūs piekrītat sertifikātu aktivizēšanai un uzņematies iesniegumā norādītās saistības. Ja Jūs sākotnēji, saņemot personas apliecību, atteicāties no sertifikātu aktivizēšanas, Jūs varat pieprasīt sertifikātu aktivizēšanu visā personas apliecības derīguma termiņa laikā, apmeklējot jebkuru PMLP teritoriālo nodaļu vai Latvijas pārstāvniecību ārzemēs, uzrādot personas apliecību un parakstot atbilstoša satura iesniegumu.

Papildus jautājumus un ierosinājumus par personas apliecībām (eID) varat sūtīt: eID@pmlp.gov.lv