Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo Jaunzēlandes jaunie pilsoņi saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu

Šī kārtība attiecas uz Jaunzēlandes pilsoņiem, kuri pieteikuma iesniegšanas dienā ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem ieskaitot un kuru ieceļošanas mērķis ir pavadīt Latvijas Republikā brīvdienas, kur darbam ir gadījuma raksturs, nevis tas ir kā apmeklējuma primārais mērķis. Līguma nosacījumi neattiecas uz Jaunzēlandes pilsoņu apgādājamām personām.

Jaunzēlandes pilsonis Latvijas Republikas vēstniecībā iesniedz:

1. derīgu Jaunzēlandes pilsoņa pases kopiju (uzrādot oriģinālu), kuras derīguma termiņš vismaz par trim mēnešiem pārsniedz paredzēto uzturēšanās laiku Latvijas Republikā;

2. noteikta parauga anketu uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, kurā:

  • norāda uzturēšanās iemeslu – „saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu shēmu",
  • norāda paredzamās dzīvesvietas adresi Latvijā,
  • apliecina, ka ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai sevi nodrošinātu uzturēšanās laika sākumā (3 mēneši x 227.66 euro) un samaksātu par atpakaļceļu (ja nav atpakaļceļa biļetes);

3. fotogrāfiju;

4. maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu 100 euro.

Lēmumu par uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas izsniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – PMLP) pieņem 30 dienu laikā.

Lēmumu par uzturēšanās atļaujas un darba atļaujas izsniegšanu PMLP nosūta Latvijas Republikas vēstniecībai, kas informē attiecīgo personu.

Ierodoties Latvijā, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, LV-1026) persona uzrāda derīgu Jaunzēlandes pilsoņa pasi un veselības apdrošināšanas polisi, kas ietver arī hospitalizāciju un repatriāciju un ir derīga visu paredzēto uzturēšanās laiku (iesniedz kopiju).

Uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

Ir noteikta kvota – 100 Jaunzēlandes pilsoņi katru gadu.