Jaunumi PMLP30
Brīvības piemineklis un uzraksts "Kas ir naturalizācija?"

Kopš 1995. gada par Latvijas pilsoņiem naturalizācijas ceļā kļuvuši 147 893 cilvēki. Šogad naturalizācijas procesam aprit jau 26 gadi.

Kas ir naturalizācija?

Tā ir personas piederība pie kādas noteiktas valsts. Latvijā piederību pilsoņu kopumam nosaka Pilsonības likums. Latvijas pilsonība veido personas noturīgu tiesisku saikni ar Latvijas valsti,  un to veido pilsoņa un valsts savstarpējas tiesības un pienākumi. 

Naturalizācija ir process, kura rezultātā personu uzņem Latvijas pilsonībā. Tas viens Latvijas pilsonības iegūšanas veidiem, un tas ir svarīgs integrācijas instruments, kas sekmē Latvijas sabiedrības saliedētību.

1995.gada 1.februārī tika uzsākta iesniegumu pieņemšana uzņemšanai Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, un jau jūlijā svinīgi notika pirmā solījuma par uzticību Latvijas Republikai parakstīšana.

Četru gadu laikā - divdesmit tūkstoši Latvijas pilsonības pretendenti

Trīs gadu laikā - līdz 1998.gada 8.septembrim Latvijas pilsoņa statusu apliecinošu dokumentu saņēma desmit tūkstoši Latvijas pilsonības pretendenti, kuri tika uzņemti Latvijas pilsonībā naturalizācijas ceļā.

Bet nedaudz vairāk kā pēc gada, 1999.gada oktobrī, Latvijas pilsoņa pasi saņema pa desmit tūkstošiem pilsonības pretendentu vairāk -  jau divdesmit tūkstoši cilvēku.

Naturalizācijas procesa uzlabojumi

2013.gadā Pilsonības likums tika papildināts ar grozījumiem par dubultpilsonības iespēju, tika precizēts pilsonības piešķiršanas kārtību dzimušu nepilsoņu bērniem un Latvijas pilsoņu bērniem, kuri dzimuši ārvalstīs.

Tāpat pēc  Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijieteikuma Pilsonas likuma 18. pantā tika iestrādāts, ka turpmāk Latvijas pilsonības pretendenti solījumu par uzticību Latvijas Republikai dod svinīgā ceremonijā.

Vai visi, kas gribējuši, jau naturalizējušies? 

  • Latvijā šobrīd dzīvo 306 365 iedzīvotāji, kuriem nav Latvijas pilsonības. No tiem - 209 tūkstoši ir Latvijas nepilsoņi, 97 178  citas valsts pilsoņi un 160 bezvalstnieki.
  • Statistika rāda, ka pēdējā desmitgadē pieauga trešo valstu valstspiederīgo interese par Latvijas pilsonību.