E-pakalpojumā "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" iespējams skatīt informāciju par personai, tās nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu.

Iespējams veikt apmaksu arī par trešajai personai piemēroto administratīvo sodu, ja ir zināms lēmuma numurs/lietas numurs un pārkāpēja dzimšanas dati.