Press information
Kampaņas baneris
Eu logo ansamblis angļu valodā

On Monday, May 13, the Office of Citizenship and Migration Affairs (hereinafter referred to as the OCMA) is launching an information campaign "Spot the Threat of Trafficking in Human Beings!" to raise awareness among Ukrainian civilians about the potential risks of trafficking in human beings and preventive measures.

Following the Russian-led war in Ukraine, more than 50,000 Ukrainian civilians have sought refuge in Latvia. At the beginning of 2023, the Central Statistical Bureau estimated that 60% of Ukrainian nationals with temporary protection status who had registered their residence in Latvia were permanently residing here.

Most of them continue living and working in Latvia, but a loss of vigilance could increase the risk of trafficking in human beings among Ukrainian civilians. As a result, people may accept dubious job offers, women may be lured into sexual exploitation, and the overall risk of trafficking increases.

"By means of various activities, the campaign will raise general awareness about the risks of trafficking in human beings among Ukrainian civilians in Latvia. It will emphasise individual responsibility by providing practical advice and support resources to help people protect themselves, as well as information on where to turn for help. The campaign is aimed at protecting and fighting trafficking in human beings together, creating trust and solidarity," says Maira Roze, Head of the Office of Citizenship and Migration Affairs.

Last year, an estimated total of around 4 million Ukrainian civilians were granted temporary protection in EU Member States. According to the State Revenue Service, 8.7 thousand Ukrainian nationals were registered as workers in Latvia at the beginning of 2024. Of these, 38.7% are employed in elementary occupations, such as office, hotel and other cleaners, kitchen workers, shop assistants and others. 16.1% are skilled workers and craftsmen, 14.8% are service and sales workers, 12.7% are senior professionals and professionals and 0.9% are managers.

"If Ukrainian civilians are not familiar with local legislation or lack support from the local community, they are at increased risk of being trafficked. Ukrainian nationals are exposed to various forms of trafficking in human beings, so it is important to remain vigilant in various sectors and ensure timely exchange of information to mitigate risks," said Minister of the Interior Rihards Kozlovskis.

In Latvia, 26 victims of trafficking in human beings were identified in 2022, half the number of victims identified in 2021, when 61 people were victims. Of the 26 identified victims, 25 were adults and one was a minor. Most of the victims were Latvian nationals – 22 out of 26 identified victims. The other two identified victims are Belarusian nationals and two Moldovan nationals. All the identified third-country nationals were subject to labour exploitation.

More information on the risks of trafficking in human beings is available on the websites of the OCMA and the Ministry of the Interior: 

https://www.pmlp.gov.lv/en/how-protect-yourself-human-traffickinghttps://www.iem.gov.lv/en/how-protect-yourself-trafficking-human-beings.

Communication campaign "Spot the Threat of Trafficking in Human Beings!" is created and funded within the framework of the Asylum, Migration and Integration Fund 2021 – 2027 Programme Project No PMLP/PMIF/2023/2 "Support measures for reception and accommodation of persons in need of international protection in Latvia (1st phase)".

The project aims to raise awareness among Ukrainian civilians about the potential risks of trafficking in human beings, as well as to provide information on how to protect themselves and where to turn for help.

Additional information:

Office of Citizenship and Migration Affairs
Public Relations 
prese@pmlp.gov.lv+371 6721918

У понеділок, 13 травня, Управління з питань громадянства та міграції (далі – Управління) розпочинає інформаційну кампанію «Вияви загрозу торгівлі людьми!» з метою підвищення обізнаності цивільних мешканців України про потенційні ризики торгівлі людьми та заходи запобігання.

Після початку війни, яку Росія розв'язала в Україні, понад 50 тисяч українських цивільних осіб знайшли притулок у Латвії. На початок 2023 року, за оцінками Центрального статистичного управління, 60% громадян України, які зареєстрували своє місце проживання в Латвії зі статусом тимчасового захисту, постійно проживали в Латвії.

Більшість з них продовжують жити і працювати в Латвії, але втрата пильності може підвищити ризик торгівлі людьми серед українського цивільного населення. Як наслідок, люди можуть погоджуватися на сумнівні пропозиції роботи, жінки можуть бути втягнені в сексуальну експлуатацію, а загальний ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми зростає.

«Кампанія за допомогою різних заходів підвищить загальну обізнаність про ризики торгівлі людьми серед українських цивільних осіб у Латвії. Кампанія наголошуватиме на індивідуальній відповідальності, надаючи практичні поради та ресурси підтримки, які допоможуть людям захистити себе, а також інформацію про те, куди звертатися по допомогу. Кампанія спрямована на захист та спільну боротьбу з торгівлею людьми, створення довіри та солідарності», – говорить Майра Розе (Maira Roze), голова Управління з питань громадянства та міграції.

Минулого року, за оцінками, близько 4 мільйонів українських цивільних осіб отримали тимчасовий захист у країнах-членах Європейського Союзу. За даними Служби державних доходів, на початок 2024 року в Латвії було зареєстровано 8,7 тисяч громадян України, які працювали в Латвії. З них 38,7% зайняті в простих звичайних професіях, таких як прибиральники офісів, готелів та інших приміщень, працівники кухні, продавці та інші. 16,1% є кваліфікованими робітниками та майстрами, 14,8% – працівники сфери обслуговування та продажу, 12,7% – старші спеціалісти та професіонали і 0,9% – менеджери.

«Якщо українські цивільні особи не знайомі з місцевим законодавством або не мають підтримки з боку місцевої громади, вони піддаються підвищеному ризику стати жертвами торгівлі людьми. Громадяни України піддаються різним формам торгівлі людьми, тому важливо зберігати пильність у різних сферах і забезпечувати своєчасний обмін інформацією для зменшення ризиків», – заявив міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс (Rihards Kozlovskis).

У Латвії в 2022 році виявлено 26 жертв торгівлі людьми, що вдвічі менше, ніж у 2021 році, коли потерпілими стала 61 людина. З 26 ідентифікованих жертв 25 були дорослими, а одна особа – неповнолітньою. Більшість жертв були громадянами Латвії – 22 з 26 виявлених жертв. Двоє інших ідентифікованих жертв – громадяни Білорусі та ще двоє – громадяни Молдови. Усі виявлені громадяни третіх країн зазнавали трудової експлуатації.

Більше інформації про ризики торгівлі людьми можна знайти на сайтах Управління та Міністерства внутрішніх справ: 

https://www.pmlp.gov.lv/lv/atbalsts-ukrainai-pidtrimka-ukraini-0; https://www.iem.gov.lv/lv/informativa-kampana-ka-sevi-pasargat-no-cilveku-tirdzniecibas.

Комунікаційна кампанія «Вияви загрозу торгівлі людьми!» Проект програми Фонду притулку, міграції та інтеграції 2021-2027 № PMLP/PMIF/2023/2 «Заходи з підтримки прийому та розміщення осіб, які потребують міжнародного захисту в Латвії (етап 1)»

Проект має на меті підвищити обізнаність цивільних осіб України про потенційні ризики торгівлі людьми, а також надати інформацію про те, як захистити себе та куди звертатися за допомогою.

Додаткова інформація:

Управління з питань громадянства та міграції

Відділ кадрів та зв'язків з громадськістю

prese@pmlp.gov.lv

67219185