Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

AIZKRAUKLE DIVISION

Name: Aivars Galviņš Office hours
Department: Aizkraukle Division  
Role: Monday 9:00 - 16:30
Telephone: 65123271 Tuesday 9:00 - 16:30
Email: aizkraukle@pmlp.gov.lv Wednesday 9:00 - 16:30
Fax: 65123271 Thursday 9:00 - 16:30
Address: Gaismas Str. 14, Aizkraukle, LV-5101 Friday 9:00 - 16:00

 

 

Working hours

OCMA divisions

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
+371 67209400

Phones for the previous recording here

Visit us

facilities