Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

VALMIERA DIVISION

Name: Anita Līduma Office hours
Department: Valmiera Division  
Role: Monday 9:00 - 16:30
Telephone: 67209471 Tuesday 9:00 - 16:30
Email: valmiera@pmlp.gov.lv Wednesday 9:00 - 16:30
Fax: Thursday 9:00 - 16:30
Address: Meža iela 7, Valmiera, LV-4201 Friday 9:00 - 16:00

 

 

Working hours

OCMA divisions

(except Riga Division 1)

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
+371 67209400

conversations can be recorded

Phones for the previous recording here

Visit us

facilities