Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

CĒSIS DIVISION

Name: Selga Kļaviņa Office hours
Department: Cēsis Division  
Role: Monday 9:00 - 16:30
Telephone: 67209484 Tuesday 9:00 - 16:30
Email: cesis@pmlp.gov.lv Wednesday 9:00 - 16:30
Fax: 64127995 Thursday 9:00 - 16:30
Address: Poruka Str. 8, Cēsis, LV-4100 Friday 9:00 - 16:00

 

 

Working hours

OCMA divisions

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
+371 67209400

Phones for the previous recording here

Visit us

facilities