Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeHome sitemapSitemap Text version

KULDĪGA DIVISION

Name: Iveta Štāle Office hours
Department: Kuldīga Division  
Role: Monday 9:00 - 16:30
Telephone: +371 67209460 Tuesday 9:00 - 16:30
Email: kuldiga@pmlp.gov.lv Wednesday 9:00 - 16:30
Fax: +371 67209461 Thursday 9:00 - 16:30
Address: Pilsētas laukums 4, Kuldīga, LV-3300 Friday 9:00 - 16:00

 

 

Working hours

OCMA divisions

(except Riga Division 1)

Monday 09:00 - 16:30
Tuesday 09:00 - 16:30
Wednesday 09:00 - 16:30
Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 16:00

Contact us

Info phone
+371 67209400

conversations can be recorded

Phones for the previous recording here

Visit us

facilities