Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

APLIECĪBAS POLITISKI REPRESĒTIEM UN NACIONĀLĀS PRETOŠANĀS KUSTĪBAS DALĪBNIEKIEM

Politiski represētās personas apliecības noformēšana

Personas, kuras vēlas saņemt politiski represētās personas apliecību, no 2011.gada 1.jūlija var vērsties jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un 1 fotogrāfiju (35 x 45 mm), kurā persona fotografēta ne senāk kā pirms trim mēnešiem.

!!! Ja personai nav piešķirts politiski represētās personas statuss, papildus jāiesniedz viens no likuma "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" 3.panta otrajā daļā vai 5.panta otrajā daļā minētajiem dokumentiem, kas apliecina represijas faktu.

Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības noformēšana

Personām, kuras vēlas saņemt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, nepieciešams ar iesniegumu vērsties savā pašvaldībā. 

 

Sākot ar 2009.gada 24.oktobri, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem izgatavo jauna parauga apliecības, kuras uzrādot personas var saņemt sev likumā noteiktos atvieglojumus medicīnas iestādēs, valsts un pašvaldību iestādēs vai sabiedriskajā transportā.

Jaunās apliecības ir ID-2 izmēra (105x74mm) laminētas kartītes, kurās iekļauta šāda informācija no Iedzīvotāju reģistra:

  • apliecības turētāja vārds (vārdi) un uzvārds;
  • apliecības turētāja personas kods;
  • apliecības turētāja fotoattēls;
  • apliecības numurs un izsniegšanas datums;
  • izgatavotājiestāde;
  • statusa piešķiršanas iestāde un lēmuma numurs.
  

 

Tām represtētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kam joprojām ir derīgas iepriekšējos gados izsniegtās apliecības plastikāta kartes formā ar apdruku no abām pusēm, šīs apliecības nav nepieciešams mainīt, jo arī tās vēl joprojām ir derīgas statusa apliecināšanai!

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities