Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

BEZVALSTNIEKA STATUSA IEGŪŠANA

Ja persona vēlas iegūt bezvalstnieka statusu, tai jāiesniedz Bezvalstnieku likuma 4.pantā norādītos dokumentus:

  1. iesniegumu;
  2. personu apliecinošu dokumentu;
  3. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes noteiktas ārvalsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka persona nav attiecīgās valsts pilsonis un tai netiek garantēta šīs valsts pilsonība, vai dokumentāru apliecinājumu tam, ka šādu dokumentu nav iespējams iegūt.

Nosakot 3.punktā minēto institūciju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ņem vērā personas tiesiskās saites ar attiecīgo valsti:

5.1. valsts, kurā persona ir dzimusi;
5.2. valsts, kurā ir personas pēdējā reģistrētā dzīvesvieta;
5.3. personas vecāku vai citu ģimenes locekļu valstiskā piederība;
5.4. valsts, kuras pilsonis (pavalstnieks) varētu būt attiecīgā persona vai kuras pilsonībā (pavalstniecībā) tā varētu tikt uzņemta.

Kur jāiesniedz  dokumenti tiesiskā statusa noteikšanai?

Dokumentus tiesiskā statusa noteikšanai var iesniegt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā vai nosūtot pa pastu uz adresi Čiekurkalna 1. līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?


Lēmumu par bezvalstnieka statusa piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Bezvalstnieku likuma noteiktajos termiņos, tas ir, trīs mēnešu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja nepieciešams, lietas izskatīšanu var pagarināt līdz vienam mēnesim.

Tiesiskā statusa piešķiršanas gadījumā personai tiek piešķirts personas kods un ziņas par to tiek iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.

Bezvalstnieks Latvijā uzturas Imigrācijas likuma noteiktajā kārtībā, tas ir, saņemot uzturēšanās atļauju vai vīzu! Saņemot bezvalstnieka ceļošanas dokumentu, personai jāiesniedz dokumenti uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai.


BEZVALSTNIEKA STATUSA ZAUDĒŠANA

Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā, ja tā ir ieguvusi Latvijas vai citas valsts pilsonību.

Personai atņem bezvalstnieka statusu, ja tā par sevi sniegusi nepatiesas ziņas un tādējādi atbilstoši šā likuma un 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumiem nepamatoti ieguvusi bezvalstnieka statusu.

Kur var saņemt papildus informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var saņemt pa tālruni 67219289, 67219485 vai 67219116, vai rakstīt uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities