Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

MANI DATI IEDZĪVOTĀJU REĢISTRĀ

Persona ir tiesīga 2 reizes kalendārā gadā bez maksas pieprasīt un saņemt visu Reģistra informāciju par:

  • sevi un saviem bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem;
  • par personām, kas atrodas aizbildnībā vai aizgādnībā, Reģistra informāciju reizi kalendārā gadā bez maksas ir tiesīgi pieprasīt un saņemt šo personu likumiskie pārstāvji.

Par katru nākamo šāda veida pieprasījumu no personas iekasējama valsts nodeva Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (cenrādis) - "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra" 2.1., 2.2. un 2.3.p.      

Informāciju var pieprasīt:
– klātienē vai pa pastu jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā;
– bez maksas elektroniski portālā www.latvija.lv.

Pieprasot informāciju pa pastu vai klātienē, persona, tās pilnvarota persona vai likumiskais pārstāvis pilna apjoma reģistrā iekļautās ziņas var saņemt rakstiski, ierodoties personīgi Pārvaldē.

Ja persona vēlas saņemt sagatavoto dokumentu pa pastu, jāveic maksājums par dokumenta nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 12.p. + pasta izdevumi.      

Informācijas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti, pieprasot informāciju pa pastu vai klātienē.

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

Mani vai manas pārstāvētās personas dati Iedzīvotāju reģistrā
E-pakalpojums "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā" 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities