Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Izziņa par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai viņa pilnvarota persona var pieprasīt un bez maksas saņemt Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas par personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu viņa īpašumā. Ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nav iespējams saņemt ziņas no Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, personai ir jāuzrāda īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.

Informāciju var pieprasīt:
– klātienē vai pa pastu jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā;
elektroniski portālā www.latvija.lv (fiziskajām personām pieejams pakalpojums. Dati tiek saņemti uzreiz portālā);
– elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "E-iesniegums iestādei" (dati tiek sagatavoti un izsniegti/nosūtīti pieprasītājam dokumenta formā).      

Informācijas pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti, pieprasot informāciju pa pastu vai klātienē  vai e-pakalpojumā "E-iesniegums iestādei".

Par izziņas sagatavošanu valsts nodeva nav jāmaksā.
Ja persona vēlas saņemt izziņu pa pastu, jāveic maksājums par izziņas nosūtīšanu un piegādi atbilstoši PMLP sniegto maksas pakalpojumu cenrādim- "Noteikumi par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādi" 12.p. + pasta izdevumi.

Pakalpojuma apraksts portāla www.latvija.lv publisko pakalpojumu katalogā:

E-pakalpojums "Manā īpašumā deklarētās personas"

!!! Atbilstoši Administratīvā procesa likumam, ja iestādei nepieciešamā informācija ir nevis administratīvā procesa dalībnieku, bet gan citas institūcijas rīcībā, iestāde to iegūst pati, nevis pieprasa no administratīvā procesa dalībniekiem.
Personai nav jāpieprasa izziņa no PMLP, lai iesniegtu datus citai valsts vai pašvaldību iestādei- attiecīgajai iestādei ziņas pašai jāpieprasa no PMLP.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities