Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

PATVĒRUMA MEKLĒTĀJU CENTRS

Informācija par patvēruma meklētāju centra izveidošanu un uzturēšanu

Vadoties pēc starptautiskās prakses, 1997. gadā Latvijā tika uzsākts darbs pie patvēruma meklētāju centra  (Turpmāk - Centrs) veidošanas. Centrs izveidots Ropažu pagasta Muceniekos 17 kilometrus no Rīgas, bijušajā Padomju armijas militārajā bāzē. Ēkas remontu pabeidza 1998. gada beigās un jau decembrī tika izmitināti pirmie patvēruma meklētāji. Oficiālā centra atklāšanas ceremonija notika 1999. gada 17. februārī.
Centrā var izmitināt 150 iemītniekus. Izmitināšanas Centra galvenais uzdevums ir nodrošināt patvēruma meklētājus ar mājokli laikā, kamēr viņu lietas tiek izskatītas un pieņemts lēmums patvēruma lietā, veicināt viņu adaptāciju Latvijas sabiedrībā.

Patvēruma meklētāju centra finansējums

Centra izveidošanu atbalstījusi ASV valdība, ANO Komisariāts bēgļu jautājumos (UNHCR) un Zviedrijas valdība. Kopējās ēku atjaunošanas un ārējo komunikāciju tīklu veidošanas izmaksas bija aptuveni 119 5212.32 euro. Pēc Centra izveidošanas tas tiek finansēts no valsts budžeta. Katrs patvēruma meklētājs (izņemot gadījumus, kad patvēruma meklētājs ir pietiekoši labi situēts) saņem dienas naudu 3.00 euro apmērā.

Informācija par Centrā esošajiem patvēruma meklētājiem

Centrā ir mitinājušies  patvēruma meklētāji no šādām valstīm: Afganistānas, Angolas, Armēnijas, Baltkrievijas, Irākas, Kenijas, Kazahstānas, Kongo (Zairas), Krievijas, Marokas, Nigērijas, Pakistānas, Slovākijas, Tadžikistānas, Ukrainas, Sīrijas un Eritrejas. Lielākais patvēruma meklētāju skaits, kuri vienlaicīgi ir uzturējušies centrā, ir aptuveni 130 personas.

Ikdienas dzīves organizācija Izmitināšanas Centrā

Vienā istabā ir iespējams izmitināt 4 patvēruma meklētājus. Ir arī istabas, kas piemērotas ģimenes izmitināšanai. Sakarā ar centra rekonstrukciju šobrīd patvēruma meklētājiem ir pieejama virtuve, veļas mazgātava un bērnistaba, savukārt pēc centra rekonstrukcijas patvēruma meklētājiem būs pieejama atjaunota TV telpa, mācību telpa ar pieeju internetam, sporta zāle, bibliotēka un papildus dzīvojamā platība. Eiropas Bēgļu fonda finansētā projekta "Alfa" ietvaros Centrā tika iekārtotas telpas, kas pielāgotas speciāli invalīdu vajadzībām (uzbrauktuves, tualetes, dušastelpas). Patvēruma meklētājiem ir jāievēro Centra iekšējās kārtības noteikumi.
Atbildība par koplietošanas telpu uzturēšanu tiek sadalīta starp visiem centra iemītniekiem. Nākotnē būtu vēlama arodapmācības ieviešana, esošās bibliotēkas paplašināšana, kā arī plašāku iespēju nodrošināšana latviešu valodas apguvei un īpašu brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities