Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

VALSTS NODEVA PAR PERSONU APLIECINOŠA DOKUMENTA IZSNIEGŠANU

Spēkā ar 2012.gada 1.aprīli

Valsts nodeva saskaņā ar Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumiem Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu"(valsts nodevas apmērs euro)

Izsniegšanas termiņš

Pase

Pase, ja to noformē vienlaicīgi ar personas apliecību

Personas apliecība
(arī uzturēšanās atļauja)

Pase*

Personas apliecība*

 

Personām bez atvieglojumiem

Personām ar atvieglojumiem*

10 darba dienu laikā

 


28.46 (euro)

21.34 (euro) 14.23 (euro) 14.23 (euro) 7.11 (euro)

2 darba dienu laikā

 

56.91 (euro) 42.69 (euro) 28.46 (euro) 28.46 (euro) 14.23 (euro)

2 darba dienu laikā noteiktos gadījumos**

 

28.46 (euro) 21.34 (euro) 14.23 (euro) 14.23 (euro) 7.11 (euro)

*Valsts nodevas atvieglojumi par personu apliecinoša dokumenta (izņemot uzturēšanās atļauju) izsniegšanu šādām personām:

 1. personai, kura, iesniedzot dokumentus pases vai personas apliecības izsniegšanai, nav sasniegusi 20 gadu vecumu;
 2. personai, kura sasniegusi likuma "Par valsts pensijām" 11.panta pirmajā daļā noteikto vecumu;
 3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību;
 4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu.

(Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumu Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" 6.punkts)

** Valsts nodevas atvieglojumi par personu apliecinoša dokumenta (izņemot uzturēšanās atļauju) izsniegšanu divu darbdienu laikā šādos gadījumos:

 1. personai nepieciešama ārstēšanās ārvalstī;
 2. personai nepieciešams izbraukt uz ārvalsti tuvinieka slimības vai nāves gadījumā;
 3. persona, kura nav sasniegusi 20 gadu vecumu, vai izglītības iestādes audzēknis, kurš nav sasniedzis 24 gadu vecumu, dodas izglītības iestādes vai jaunatnes organizācijas rīkotā braucienā uz ārvalstīm;
 4. persona, noslēdzot laulību, mainījusi uzvārdu un 30 dienu laikā pēc laulības noslēgšanas iesniegusi dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
 5. persona 30 dienu laikā pēc Latvijas pilsonības iegūšanas naturalizācijas kārtībā iesniegusi dokumentus personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai.

(Ministru kabineta 21.02.2012. noteikumu Nr.133 „Noteikumi par valsts nodevu par personu apliecinošu dokumentu izsniegšanu" 9.punkts)

Apmaksāt valsts nodevu var:

 • ar maksājumu kartēm (VISA, VISA Electron, Maestro, Master, American Express) jebkurā teritoriālajā nodaļā;

Norēķinos ar maksājumu kartēm komisijas maksu sedz Valsts kase no valsts budžeta līdzekļiem

 • izmantojot kredītiestāžu pakalpojumus ar pārskaitījumu.

REKVIZĪTI par pases izsniegšanu:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV70TREL1060140918100
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķis: PADxxxxxxx 

REKVIZĪTI par personas apliecības izsniegšanu:
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas nr. 90000050138
Konta nr. LV86TREL1060140918200
Saņēmēja iestāde: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22 
Maksājuma mērķis: PADxxxxxxx 


Ja pakalpojuma apmaksu veicat ar pārskaitījumu kredītiestādē vai internetbankā, lūdzam ņemt vērā, ka maksājuma apstrāde var ilgt vairākas dienas. Ja maksājums vēl nebūs ienācis Valsts kasē, PMLP nav tiesību sniegt pieprasīto pakalpojumu!

Saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos interneta banku izdrukas, banku apstiprinātie maksājuma uzdevumi u.c. maksājumu apliecinoši dokumenti netiek uzskatīti par apliecinājumu, ka pakalpojums ir apmaksāts. Vienīgais pakalpojuma apmaksas apliecinājums ir informācija budžeta elektroniskajā norēķinu sistēmā "eKase".

Piesakot pakalpojumus paātrinātā kārtībā (izziņu sagatavošana, pasu un eID paātrināta noformēšana u.c.), iesakām pakalpojuma apmaksu veikt PMLP nodaļā ar bankas norēķinu karti.

Lai pārliecinātos, vai maksājums ir ieskaitīts Valsts kasē, iesakām izmantot e-pakalpojumu
"Budžetā veiktā maksājuma pārbaude".

 

 


 


INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
8300

Tālrunis informācijai, zvanot no ārzemēm +371 67588675

Nodaļu atrašanās

facilities