Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA DEPARTAMENTS

Iedzīvotāju reģistra departaments ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pamatstruktūrvienība, kura darbojas saskaņā ar Pārvaldes nolikumu.

Departamenta uzdevums ir ievadīt Iedzīvotāju reģistrā informāciju par reģistrētajām personām, aktualizēt Iedzīvotāju reģistra informāciju, uzturēt un pilnveidot Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu, kā arī izsniegt fiziskām un juridiskām personām ziņas no Iedzīvotāju reģistra.

Departamenta funkcijas:

 • izstrādāt un ieviest Iedzīvotāju reģistra funkcionēšanai nepieciešamo programmatūru un citus Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu komponentus;
 • organizēt un nodrošināt sadarbību ar citām iestādēm un organizācijām informācijas sistēmu izveidošanā;
 • nodrošināt Iedzīvotāju reģistra centrālā servera, tiešsaistes tīkla, lokālo tīklu un serveru, darba staciju un citas datortehnikas nepārtrauktu darbību;
 • nodrošināt Iedzīvotāju reģistra datu bāzu nepārtrauktu pieejamību;
 • izstrādāt Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmu drošības noteikumus un kontrolēt to ievērošanu;
 • kontrolēt Iedzīvotāju reģistra datu kvalitāti;
 • ekspluatēt un pilnveidot Iedzīvotāju reģistra datu kvalitātes programmatūru;
 • izstrādāt un kontrolēt kārtību, kādā tiek iekļautas un aktualizētas ziņas Iedzīvotāju reģistrā;
 • nodrošināt sadarbību ar avotinstitūcijām Iedzīvotāju reģistra ziņu aktualizēšanai;
 • apmācīt, kontrolēt un konsultēt Iedzīvotāju reģistra ziņu avotinstitūcijas un ziņu lietotājus;
 • veikt Pārvaldes teritoriālo nodaļu datu centru metodisko vadību.

Departamenta tiesības:

 • pieprasīt un saņemt no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām Departamenta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;
 • pieprasīt un saņemt no Pārvaldes struktūrvienībām Departamenta uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;
 • piedalīties Pārvaldes izveidotajās teritoriālo nodaļu pārbaudes komisijās, kuru darbs saistīts ar Departamenta kompetencē esošiem jautājumiem;
 • piedalīties darba grupās saistībā ar Departamenta kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pārstāvēt Pārvaldi forumos un sanāksmēs, kur tiek apspriesti ar valsts nozīmes informatīvām sistēmām, to drošību un personas datu aizsardzību saistītie jautājumi.

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās