Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Projekta īstenošanas gaita uz 29.06.2012.

    ES.JPGsolidlogo.JPGEU_return_fund.JPG

Noslēdzies Eiropas Ārējo robežu fonda 2010.gada programmas projekts „Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai”

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir veiksmīgi īstenojusi Eiropas Ārējo robežu fonda 2010.gada programmas projektu Nr. IA/PMLP/EĀRF/2010/5 „Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai” (turpmāk – Projekts). Projekta īstenošana notika no 2011.gada 1.septembra līdz 2012.gada 30.jūnijam un tā īstenošanai tika piešķirti 135 912  LVL.

Projekta mērķis bija Nacionālās vīzu informācijas sistēmas esošās funkcionalitātes uzlabošana, kā arī papildus nepieciešamās funkcionalitātes analīze, izstrāde un ieviešana. Lai sasniegtu šo mērķi, Projekta ietvaros tika īstenoti šādi galvenie pasākumi:

1. Nacionālās vīzu informācijas sistēmas pilnveidošana, VIS Mail II nacionālā tehniskā risinājuma specifikācijas izstrāde un sadarbība ar EK un ES par CVIS un NVIS jautājumiem

Turpinot NVIS pilnveidošanu Projekta ietvaros tika veikts iepirkums un noslēgts līgums ar pakalpojuma sniedzēju. Projekta ietvaros NVIS ir veikta datu struktūras papildināšana, biznesa likumu aktualizēšana, NVIS-REIS starpsistēmu saskarnes papildināšana. Projekta ietvaros veikti programmēšanas darbi ieviešot tādus uzlabojumus kā, piemēram, CVIS klasifikatoru papildināšana, lai nodrošinātu atbilstību aktuālajām EK prasībām; NVIS atbalstīto interneta pārlūkprogrammu saraksta papildināšana, Šengenas vīzas pieteikuma e-pakalpojuma papildināšanu ar jaunu funkcionalitāti. Projekta ietvaros arī notika konsultācijas ar Valsts robežsardzes darbiniekiem, par NVIS-REIS starpsistēmu saskarņu funkcionalitātes papildināšanu, kā arī ar Ārlietu ministriju par Šengenas vīzu pieteikuma iesniegšanas e-pakalpojumu papildināšanu. 
Projekta ietvaros notikusi sadarbība ar EK un ES dalībvalstīm pildot ar CVIS darbības uzsākšanu saistītos testus, kā arī apmainoties ar informāciju un pieredzi nacionālo sistēmu darbības nodrošināšanai un uzlabošanai.

2. Oracle programmatūras risinājumu apguve

Projekta ietvaros tika apmācīti 2 projekta darbinieki darbam ar programmēšanas valodu Oracle PL/SQL iespējām, lai uzlabotu spēju veikt NVIS programmatūras risinājumu testēšanu un ieviešanu.

 

Publicēšanas datums:29.06.2012.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities