Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība

SOLIDARITĀTES PROGRAMMA 


ES.JPGsolidlogo.JPGEU_return_fund.JPG

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība

Projekta īstenotājs: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte: 
2009.gada programmas 2. prioritāte: Atsauces instrumentu un novērtēšanas metodoloģiju izstrāde, lai novērtētu un uzlabotu starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprinātu administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem kādus radījusi ciešāka praktiskā sadarbība ar citām valstīm.

2.1.aktivitāte: Patvēruma procedūrās iesaistīto institūciju darbinieku apmācība (semināri, pieredzes apmaiņas vizītes, konsultācijas, svešvalodu apmācība (Latvijā un ārvalstīs)).

Projekta īstenošana: 01.07.2010. – 30.06.2011.

Projekta izmaksas: 58 860 LVL

Projekta vispārējais mērķis: 
Uzlabot starptautiskās aizsardzības lūgumu izskatīšanas procedūru kvalitāti un stiprināt administratīvās struktūras nolūkā reaģēt uz uzdevumiem, kādus radījusi ciešāka sadarbība ar citām valstīm.

Projekta specifiskais mērķis: 
Apmācīt lielāku Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku skaitu par jaunā Patvēruma likuma pielietošanu, lai strauja patvēruma meklētāju skaita pieauguma gadījumā uzreiz iesaistītu nepieciešamos cilvēkresursus.

Projekta ietvaros īstenotie pasākumi un to rezultāti:

Informācija par projekta īstenošanas gaitu (23.12.2010.) 

Informācija par projekta  īstenošanas gaitu (27.04.2011.) 

Kontaktpersona: Oskars Vaikulis 
E-pasts: oskars.vaikulis@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219409 
Fakss: 67829825 

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  sarunas var tikt ierakstītas
  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās

  facilities