Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Informatīva atbalsta sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām

EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS 


TVVPIF.jpg

Projekta nosaukums:

Informatīva atbalsta sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām                                        

Projekta īstenotājs:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Projekta prioritāte un aktivitāte:

1.”a” aktivitāte „Izglītības vai adaptācijas programmu attīstība un īstenošana ar mērķi nodrošināt kvalitatīvu trešo valstu pilsoņu integrāciju, t.sk. programmas īpašām trešo valstu valstspiederīgo grupām.”

Projekta īstenošanas laiks: 10.01.2013. – 30.06.2013.

Projekta izmaksas: 19 517,73 LVL

Projekta vispārējais mērķis: Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā, nodrošinot informatīvu atbalstu par pilsoniskās un politiskās līdzdalības iespējām, iegūstot Latvijas pilsonību.

Projekta specifiskais mērķis: Pilnveidot informācijas sniegšanas kvalitāti trešo valstu valstspiederīgajiem ar pastāvīgajām uzturēšanās atļaujām un nepilsoņiem par iespējām iegūt Latvijas pilsonību, kā arī noskaidrot svarīgākos Latvijas pilsonības iegūšanu kavējošos un veicinošos faktorus.

Projekta ietvaros plānotie pasākumi un sasniedzamie rezultāti:

  • kvalitatīvais pētījums, lai noskaidrotu trešo valstu valstspiederīgo viedokli par Latvijas pilsonības iegūšanu;
  • konsultāciju centru izveide;
  • 4 informācijas dienu organizēšana par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām: naturalizācijas kārtību un naturalizācijas eksāmeniem, Rīgā, Liepājā un Daugavpilī;
  • Latvijas pilsonības iegūšanas ceļveža – konsultanta “Pilsonības iegūšanas konsultants” izstrāde un ieviešana PMLP mājas lapā;
  • informatīvā materiāla – brošūras izstrāde latviešu, angļu un krievu valodā.

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti:

  • veikts kvalitatīvais pētījums „Par trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas nepilsoņu viedokli par Latvijas pilsonību un iemesliem, kas veicina vai kavē pilsonības iegūšanu”. Pētījuma veicējs: Baltic institute of Social Sciences;
  • aprīkoti PMLP informācijas centri Rīgā, Liepājā un Daugavpilī ar atbilstošu aprīkojumu kvalitatīvu informācijas dienu informācijas dienu organizēšanai – datortehniku, ekrāniem, projektu, kā arī kopēšanas iekārtu izdales materiālu drukāšana;
  • noorganizētas 4 informācijas dienas Liepājā, Daugavpilī un 2 Rīgā, kuras kopā apmeklēja 80 dalībnieki;
  • izstrādāts un PMLP mājas lapā pieejams Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis – konsultants;
  • izstrādāts informatīvs materiāls – brošūra „Ceļš uz Latvijas pilsonību” latviešu, angļu un krievu valodās.  

Projekta mērķauditorija: 

Iespējamie Latvijas pilsonības pretendenti – trešo valstu pilsoņi, kuri legāli uzturas Latvijas teritorijā vairāk kā 5 gadus un kuriem ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja, kā arī Latvijas nepilsoņi – personas, kurām ir tiesības iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā.

PROJEKTU (LĪDZ)FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Aicinam iepazīties ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2011. gada programmas projekta "Informatīva atbalsta  sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem Par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām" Nr. IF/2011/1.a./6 ietvaros izstrādātajām prezentācijām un informatīvajiem materiāliem:

1. prezentācija "Latvijas pilsonības iegūšana"

2. prezentācija "Iedrošināšanas tests"

3. prezentācija "Praktiskais darbs"


 

1. Iedrošināšanas tests

2. Klausīšanās testa instrukcija

3. Klausīšanās testa uzdevums

4. Klausīšanās testa abildes

5. Lasīšanas uzdevumi

6. Rakstīšanas uzdevums (anketa)

7. Rakstīšanas uzdevums (vēstule)

8. Runas pārbaudes uzdevums (intervija)

9. Runas pārbaudes uzdevums (situatīva saruna)

10. Runas pārbaudes uzdevums (attēls)

11. Latvijas valsts himna

12. Latvijas vēstures un Satversmes zināšanu pārbaude ( LV, ENG, RUS )


1.Izziņas materiāls par iespējām apgūt Latvijas vēstures pamatjautājumus

2. Izziņas materiāls par iespējām apgūt latviešu valodu Latvijā

 Brošūra "Ceļš uz Latvijas pilsonību" ( latviešu, krievu, angļu valodā)

Projekta ietvaros izstrādātais Latvijas pilsonības iegūšanas ceļvedis-konsultants pieejams šeit - http://celvedis.pmlp.gov.lv/

Esat laipni aicināti!

Kontaktpersona: Madara Miezīte-Bagātā 
E-pasts: madara@pmlp.gov.lv 
Tālr.: 67219144

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities