Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Eiropas bēgļu fonds


 • ES.JPG 

  EIROPAS ATGRIEŠANĀS FONDS

  Eiropas Atgriešanās fonda projekts „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība”


  Projekta nosaukums:
   „Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība” 

  Projekta īstenotājs: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde 

  Projekta prioritāte un aktivitāte: 

  4. Prioritāte: Atbalsts Kopienas standartiem un paraugprakse atgriešanās pārvaldības jomā 
  4.3. aktivitāte: Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība (angļu, franču un spāņu, iespējams arī arābu) 

  Projekta īstenošana:
   01.01.2009. – 31.12.2009. 

  Projekta izmaksas: 82 098 LVL (Eiropas Atgriešanās fonda finansējums - 61 573 LVL, valsts budžeta finansējums 20 525 LVL) 

  Projekta vispārējais mērķis – Veicināt sadarbību ar citu valstu dienestiem, lai saīsinātu informācijas saņemšanas un lēmuma pieņemšanas laiku par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus. 

  Projekta specifiskais mērķis – Uzlabot to PMLP darbinieku angļu valodas zināšanas, kas saistīti ar nelegāli ceļojošo personu atgriešanas jautājumu risināšanu. 

  Projekta ietvaros plānotie pasākumi: 
  • uzlabotas darbinieku prasmes sazinoties ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus Latvijā;
  • uzlabota saziņa ar trešo valstu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un imigrācijas dienestiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, identitāti, pilsonību un atgriešanas iespējām;
  • paaugstinātas darbinieku spējas iepazīties ar to dokumentu saturu, kurus saņem PMLP gan no juridiskām personām, gan fiziskām personām, un kas ir saistīti ar personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus;
  • uzlabotas darbinieku prasmes iepazīstināt un izskaidrot personām, kas pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, lēmumu par izraidīšanas būtību. 
  Projekta mērķauditorija - 
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, kas ir paaugstinājusi savu darbinieku kvalifikāciju;
  • Personas, kuras ir pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, jo tiek samazināts lēmuma pieņemšanas laiks; 
  • Latvijas valsts, jo tiek samazināti izdevumi, kas saistīti ar personas aizturēšanu un uzturēšanu nelegālo imigrantu nometnē. 

  Projekta īstenošanas gaita (uz 01.11.2009)

  Projekta īstenošanas gaita (uz 28.02.2010) 

  Projektā sasniegtais rezultāts

  Angļu valodas kursos angļu valodas zināšanas paaugstinājis 41 atgriešanas jomā iesaistītais PMLP darbinieks 


  Kontaktpersona: Sanita Siljāne 
  e-pasts: sanita.siljane@pmlp.gov.lv 
  tālr.: 67219231 
  fakss: 67829746

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  sarunas var tikt ierakstītas
  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās

  facilities