Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Atgriešanās jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku valodu apmācība

ES.JPGsolidlogo.JPGEU_return_fund.JPG
Atgriešanās jomā iesaistīto
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku valodu apmācība

Projekta vispārējais mērķis - veicināt sadarbību ar citu valstu dienestiem, lai saīsinātu informācijas saņemšanas un lēmuma pieņemšanas laiku par personām, kuras pārkāpušas ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus. Projekta specifiskais mērķis - turpināt uzlabot un pilnveidot to PMLP darbinieku svešvalodas zināšanas, kas saistīti ar ārzemnieku, kuri pārkāpuši ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumus, atgriešanās jautājumu risināšanu.

Projekta finansējums - 16 987 LVL, no tiem pieprasītais Fonda finansējums ir 12 740 LVL, bet valsts budžeta finansējums- 4 247LVL.

Projekta īstenošanas laiks – 2012.gada 1.augusts - 2013.gada 31.maijs.

Projekta īstenošanas laikā veikta angļu valodas apmācība PMLP darbiniekiem, kas iesaistīti atgriešanās jautājumu risināšanā.

Projekta īstenošanas rezultātā: 

 1. uzlabotas PMLP darbinieku svešvalodas prasmes sazināties ar personām, kuras pārkāpušas uzturēšanās nosacījumus Latvijas Republikā;
 2. tiks sekmēta sadarbība ar citu ES dalībvalstu un trešo valstu institūcijām  atgriešanās procedūru īstenošanā un vienotās migrācijas politikas veidošanā;
 3. paaugstināta PMLP darbinieku profesionalitāte, nodrošinot ātrāku un efektīvāku nelegālo imigrantu identificēšanas un atgriešanas procesu.

 Rezultāti

Kontaktpersona: Brigita Vaivode 
e-pasts brigita.vaivode@pmlp.gov.lv­ 
tel. 67829747 

Informācija atjaunota: 13.06.2013.

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  sarunas var tikt ierakstītas
  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās

  facilities