Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

SOLIDARITĀTES UN MIGRĀCIJAS PLŪSMU PĀRVALDĪŠANAS PAMATPROGRAMMA 2007.-2013.GADAM

 

solidlogo.JPGEBF_vecais.JPG 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013.gadam (turpmāk – Solidaritātes programma) mērķis ir cilvēku plūsmu pārvaldībā ievērot solidaritātes principu, panākot taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm attiecībā uz finansiālo slogu, kas saistīts ar ES ārējo robežu integrētas pārvaldības sistēmas ieviešanu, kā arī ar kopējo patvēruma un imigrācijas politiku īstenošanu.  

Solidaritātes programmas ietvaros izveidoti četri fondi: Ārējo robežu fonds, Eiropas Bēgļu fonds III, Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds.

Ar Ministru kabineta 2007.gada 20. jūlija rīkojumu Nr.384 "Par Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013.gadam atbildīgajām iestādēm" Iekšlietu ministrija ir noteikta par Eiropas Bēgļu fonda III, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Ārējo robežu fonda Vadošo iestādi, bet Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda Vadošā iestāde ir Kultūras ministrija.

Plašāka informācija par Solidaritātes programmu ir pieejama Iekšlietu ministrijas un Kultūras ministrijas mājas lapās.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Solidaritātes programmas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros ir iesaistījusies šādu projektu īstenošanā:

SOLIDARITĀTES FONDS

FONDA PROGRAMMAS PROJEKTI

EIROPAS ATGRIEŠANĀS FONDS 

2008.gada programma: 
"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība" 

2009.gada programma: 
"Atgriešanās jomā iesaistīto valsts iestāžu darbinieku valodu apmācība
Īsteno Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde partnerībā ar Valsts robežsardzi

"Sadarbības uzlabošana starp atgriešanās procesā iesaistītajām struktūrām, nodrošinot kvalitatīvu datu pieejamību

"Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana” 

2010.gada programma:

"Atgriezto personu uzskaites sistēmas izveide"

"Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana"

"Atgriešanas jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku valodu apmācība"

2011.gada programma:

"Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde"

"Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un īstenošana" 

"Atgriešanās jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku valodu apmācība"

2012. un 2013. gada programma:

"Atgriezto ārzemnieku un ieceļošanas aizliegumu reģistra izstrāde"

"Nelegālo imigrantu lietu digitālā arhīva izveidošana un attīstīšana"

"Atgriešanās jomā iesaistīto Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana."

EIROPAS BĒGĻU FONDS 

2008.gada programma: 
"Patvēruma procedūras kvalitātes uzlabošana"

"Uzņemšanas funkciju optimizācijas izpēte un Vienotās Migrācijas informācijas sistēmas Patvēruma meklētāju apakšsistēmas uzlabošana"

2009.gada programma: 
"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieku apmācība" 

"Nepieciešamās uzņemšanas un palīdzības patvēruma meklētājiem pilnveidošana Patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki”” 

2010.gada programma:

"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā"

Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki”

 

2011.gada programma:

"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā"

Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki” un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā „Mucenieki”

 

2012. un 2013. gada programma:

"Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administratīvās kapacitātes paaugstināšana un sadarbības stiprināšana starp institūcijām patvēruma jomā"

- 2012.gada programmas projekta rezultāti"

- 2013.gada programmas projekta rezultāti uz 05.01.2015

-  2013.gada programmas projektā sasniegtie rezultāti uz 30.06.2015

 

"Uzņemšanas standartu patvēruma meklētājiem paaugstināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" un tehnisko apstākļu pilnveidošanai nepieciešamo darbu nodrošināšana patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā "Mucenieki" 

- 2012. gada porgrammas rezultāti

- 2013.gada programmas rezultāti

 

ĀRĒJO ROBEŽU FONDS 

2008.gada programma: 
"Nacionālās VIS savienojuma ar centrālo VIS nodrošināšana" 

2009.gada programma: 
"Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai un nepieciešamo apmācību nodrošināšana sistēmas lietotājiem"

"Vīzu izsniegšanas labākās prakses rokasgrāmatas izstrāde"

2010.gada programma
"Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai" 

2012.gada programma: 
"Nacionālās VIS attīstība, nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai”

2013. gada programma:

"Nacionālās VIS attīstība nodrošinot tās atbilstību EK sniegtajai tehniskās dokumentācijas galīgajai versijai";

EIROPAS TREŠO VALSTU VALSTPIEDERĪGO INTEGRĀCIJAS FONDS 

2007.gada programma: 
"Uzturēšanās atļauju informācijas sistēmas datu apstrādes procesa uzlabošana"

"Trešo valstu valstspiederīgo repatriantu vajadzību novērtējums" 

2008.gada programma: 
"Atbalsts repatriantiem – trešo valstu valstspiederīgajiem"

"Apmācību programmas izstrāde un ieviešana pakalpojumu sniedzēju trešo valstu valsts piederīgajiem kompetences paaugstināšanai" 
Īsteno a/s "Datorzinību centrs" sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi.

"Latviešu valodas apguves e-mācību kursa izveide trešo valstu valstspiederīgajiem izglītības un darba tirgus pieejamības veicināšanai
Īsteno a/s "Datorzinību centrs" partnerībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldiun Izglītības un zinātnes ministriju

2009.gada programma: 
Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas politikas novērtējuma metodoloģijas rokasgrāmata 
Rokasgrāmatu izstrādājis nodibinājums "Baltic Institute of Social Science"

2010.gada programma
Statistikas iegūšanas par trešo valstu valstspiederīgajiem pilnveidošana 
2011.gada programma
Informatīva atbalsta sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām

  INFORMĀCIJA

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
  Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
  Sarunas var tikt ierakstītas!

  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās

  facilities