Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

ŠENGENAS KONVENCIJAS FINANŠU PROGRAMMA

img48728.jpgProjekta nosaukums: „Latvijas nacionālās vīzu informācijas sistēmas attīstīšana”.

Projekta īstenošanas laiks:2005.gada oktobris – 2007.gada 30.septembrim.

Projekta mērķi: Kopējas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas izveide Eiropas Savienībā, nodrošinot brīvu personu kustību un augstu drošības līmeni. Šajā kontekstā liela nozīme ir Vīzu informācijas sistēmas izveidei, kas nodrošinātu informācijas apmaiņu par Šengenas vīzām starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, veicinot kopējas vīzu politikas veidošanu un konsulāro sadarbību.

Projekta apakšmērķi: Izveidot Latvijas nacionālo vīzu informācijas sistēmu, nodrošinot vīzu izsniegšanas procesā nepieciešamo pamatfunkciju izpildi, vīzas pieteicēja biometrijas datu apstrādi, datu apmaiņu ar Eiropas Savienības centrālo vīzu sistēmu, kā arī ar citām informāciju sistēmām (Šengenas informācijas sistēmu, Vienoto migrācijas informācijas sistēmu u.c.), valsts iekšējās un starpvalstu ārējās konsultācijas vīzu izsniegšanas procesā.

Veicamie pasākumi:

  • N-VIS programmatūras izstrāde, kas nodrošinātu nepieciešamo sistēmas funkcionalitāti vīzu izsniegšanai atbilstoši Kopējās konsulārās instrukcijas (KKI) prasībām;
  • N-VIS sistēmaparatūras iegāde;
  • Iekārtu iegāde biometrijas datu iegūšanai un apstrādei;
  • N-VIS testēšana un ieviešana;
  • Sistēmas lietotāju apmācība un projekta publicitātes nodrošināšana.

Projekta rezultāti: izstrādāta N-VIS, kas nodrošina ES un Latvijas tiesību aktiem atbilstošu vīzu izsniegšanas procesu, nodrošinot ērtu vīzu pieteikumu pieņemšanu, personas biometrijas datu apstrādes un lēmumu pieņemšanas procesu vīzu izsniegšanai Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā un LR diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs, valsts robežšķērsošanas punktos un PMLP nodaļās

Kontakpersona: Intars Jurkāns

Iedzīvotāju reģistra departamenta Klientu 
apkalpošanas nodaļas vadītāja vietnieks; 
Tel: 67829719; mob.: 29339102; 
e-pasts: intars.jurkans@pmlp.gov.lv 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities