Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

 

 PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROJEKTS Nr. PMLP/PMIF/2016/1

ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ 

Projekta mērķis

Paaugstināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartus Patvēruma meklētāju centrā un stiprināt patvēruma procedūras kapacitāti.

Projekta īstenošanas periods

01.01.2016. - 31.12.2017.

Projektu īsteno: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru

Projekta budžets

Kopējais pieprasītais finansējums - 1 981 672 EUR

(100 % Fonda finansējums 1 981 672 EUR)

Projektā plānotie pasākumi:

                I.     Atbalsts patvēruma meklētājiem (materiālā, psiholoģiskā, medicīniskā, informatīvā palīdzība, tulkošana);

              II.     Patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” (PMC) pielāgošana lielākam patvēruma meklētāju skaitam un PMC ēkas „Bundulīši” aprīkošana, tai skaitā apsardzes pasākumu nodrošināšana;

            III.     Patvēruma meklētāju interviju telpu aprīkošana;

           IV.     Patvēruma jomā iesaistīto darbinieku apmācība (ES apmācības, forumi, semināri).

Veikto pasākumu rezultātā tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām.

Kontaktpersona:

Projekta vadītāja Daina Auziņa

Tel. +371 67219154

E-pasts: daina.auzina@pmlp.gov.lv

Kontaktpersona:

Nodrošinājuma valsts aģentūra pasākumu vadītāja Ilze Staša 

Tel.: +371 28323064

E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv

PROJEKTU FINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

 

 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities