Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS GAITA (UZ 02.01.2017.)

PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA 2014.-2020.GADAM PROJEKTS Nr. PMLP/PMIF/2016/1

 

ATBALSTA PASĀKUMI PERSONU, KURĀM NEPIECIEŠAMA STARPTAUTISKĀ AIZSARDZĪBA, UZŅEMŠANAI UN IZMITINĀŠANAI LATVIJĀ

 

Projekta mērķis

Paaugstināt patvēruma meklētāju uzņemšanas standartus Patvēruma meklētāju centrā un stiprināt patvēruma procedūras kapacitāti.

Projekta īstenošanas periods

01.01.2016. - 31.12.2017.

Projektu īsteno: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (turpmāk – Pārvalde) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru, Ropažu novada pašvaldību un Zaķumuižas pamatskolu.

Projekta budžets

Kopējais pieprasītais finansējums – 2 019 674 EUR

(Līdz 30.09.2016.,100 % Fonda finansējums: 286 828 EUR;

No 01.10.2016., 25% valsts budžeta līdzfinansējums: 433 212 EUR un 75% Fonda finansējums: 1 299 634 EUR)

Projektā plānotie pasākumi:

           I.     Atbalsts patvēruma meklētājiem (materiālā, psiholoģiskā, medicīniskā, informatīvā palīdzība, tulkošana);

         II.     Patvēruma meklētāju centra (turpmāk – PMC) “Mucenieki” pielāgošana lielākam patvēruma meklētāju skaitam un PMC ēkas „Bundulīši” aprīkošana, tai skaitā apsardzes pasākumu nodrošināšana;

       III.     Patvēruma meklētāju interviju telpu aprīkošana;

      IV.     Patvēruma jomā iesaistīto darbinieku apmācība (ES apmācības, forumi, semināri);

         V.     Pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošana PMC, tādejādi nodrošinot gan bērnu pieskatīšanu, gan izglītošanu PMC (Sadarbības partneru Ropažu novada pašvaldības un Zaķumuižas pamatskolas īstenotais pasākums);

       VI.     PMC ēkas būvniecība, tostarp būvju atjaunošana un pārbūve (Sadarbības partnera Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – NVA) īstenotais pasākums).

Veikto pasākumu rezultātā tiks paaugstināti patvēruma meklētāju uzņemšanas standarti un kapacitāte, kā arī mazināts patvēruma pieprasītāju spiediens uz citu ES dalībvalstu migrācijas un patvēruma sistēmām.

Uz 02.01.2017. veiktie pasākumi:

 • Izsniegti pārtikas produktu un higiēnas preču komplekti un atsevišķas higiēnas preces patvēruma meklētājiem;
 • Nodrošināti mutiskie un rakstveida tulkojumi patvēruma procedūras nodrošināšanai;
 • Sniegta psiholoģiskā palīdzība patvēruma meklētājiem;
 • Izveidots un tiek uzturēts medicīnas kabinets, patvēruma meklētāji nodrošināti ar nepieciešamajiem medikamentiem un medicīnas pakalpojumiem;
 • Izsniegtas Rīgas sabiedriskā transporta braukšanas kartes;
 • Sniegta cita veida materiālā palīdzība patvēruma meklētājiem, piemēram, apmaksātas pusdienas skolniekiem, izsniegtas bērnu preces, veikta bojātās sadzīves tehnikas nomaiņa;
 • No jauna izveidotas un/vai aprīkotas 152 patvēruma meklētāju izmitināšanas vietas PMC “Mucenieki” ēkā (iegādāts istabiņu aprīkojums, tai skaitā gultas veļa un dvieļi);
 • Veikti remontdarbi paplašinātajā PMC (1., 2. un 3.stāvs) (detalizētāka informācija NVA mājas lapā);
 • Nodrošināta diennakts fiziskā un tehniskā apsardze PMC;
 • Paplašinātajā PMC “Mucenieki” aprīkotas 4 interviju telpas;
 • Nodrošināta 8 Pārvaldes darbinieku apmācība saistībā ar patvēruma jautājumiem;
 • 17 patvēruma meklētāju bērni apgūst pirmskolas izglītības programmu PMC.

 

Kontaktpersona:

Projekta vadītāja Daina Auziņa

Tel. +371 67219154

E-pasts: daina.auzina@pmlp.gov.lv

Par NVA īstenotajiem pasākumiem atbildīgā kontaktpersona:

Nodrošinājuma valsts aģentūra pasākumu vadītāja Ilze Staša

Tel.: +371 28323064
E-pasts: ilze.stasa@agentura.iem.gov.lv
Par Pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošana PMC atbildīgā kontaktpersona:
Zaķumuižas pamatskolas direktore Inta Ozola 
Tel.: +371 67797579
E-pasts: inta.ozola@ropazi.lv
 
 

 

 

								
							

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities