Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Nr. 2.2.1.1/17/I/006 “Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija” 

Projekta mērķis:

 1. Nodrošināt vienotu un centralizētu ārzemnieku reģistrēšanu un uzskaiti publiskajā pārvaldē;
 2. Atvērt Latvijas elektronisko vidi ārzemniekiem, nodrošinot iespēju ārzemniekiem izmantot publiskās pārvaldes e-pakalpojumus;
 3. Atvieglot personai piešķirto statusu pārvaldību un apliecināšanu;
 4. Nodrošināt ziņu pieejamību par e-adreses statusu fiziskai personai.

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2018. – 07.03.2021.

Projektu īsteno: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

ar šādiem Projektā iesaistītajiem sadarbības partneriem:

 • Valsts reģionālās attīstības aģentūra
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
 • Kultūras informācijas sistēmu centrs
 • Valsts ieņēmumu dienests
 • Uzņēmumu reģistrs
 • Tiesu administrācija
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
 • Latvijas Zvērinātu notāru padome

Projekta budžets:

5 000 000 euro, t.sk., 85% jeb 4 250 000 euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļiem

Projektā plānotie pasākumi:

 • Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas (turpmāk FPRIS) plānošana;
  • prasību izstrāde konsultāciju sniegšanas un kvalitātes vadības iepirkumam;
  • FPRIS izstrādes un ieviešanas atbalsta iepirkums;
  • Programmatūras drošības audita un veiktspējas audita iepirkums;
  • Projekta ieviešanas uzraudzības iepirkums.
 • FPRIS izstrāde:
  • FPRIS programmatūras izstrāde;
  • datu apmaiņas funkcionalitātes izveidošana ārzemnieku datu reģistrēšanai un vārda un uzvārda atveidei latviešu valodā;
  • jaunu pakalpojumu izstrāde un esošu pakalpojumu pilnveide;
  • virtuālās identitātes piešķiršana.
 • FPRIS ieviešana, t.sk.:
  • datu migrācija;
  • administratoru un lietotāju apmācība.

Projektā sasniegtais uz 07.03.2019.:

 • 28.10.2018. izsludināts Metu konkurss par Fizisko personu datu pakalpojumu modernizāciju;
 • 24.01.2019. organizēta un notikusi Projekta vadības grupas sanāksme;
 • 29.01.2019. organizēta un notikusi Projekta uzraudzības padomes sanāksme;
 • 09.02.2019. publicēts paziņojums par Metu konkursa rezultātiem;
 • Ar PMLP 08.02.2019. rīkojumu par iepirkumu komisijas izveidi, uzsāktas sarunu procedūras;
 • 27.02.2019. pieņemts lēmums par iepirkuma rezultātiem un paziņots uzvarētājam AS “RIX Technologies”;
 • 05.03.2019. noslēgts līgums starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un AS “RIX Technologies” par Fizisko personu reģistra informācijas sistēmas izveidi.

Projektā sasniegtais uz 07.09.2019.:

 • 2019. gada jūlijs  noslēgti 8 sadarbības partneru līgumi;
 • 2019. gada jūlijā iesniegts un izskatīts programmatūras prasību specifikāciju (starpversiju) nodevums.

Projektā sasniegtais uz 06.03.2020.:

 • 2019. gada decembrī pieņemti un testēti 1.posma FPRIS programmatūras nodevumi;
 • 2020. gada janvārī  Projektā uzsākts FPRIS izstrādes 2. posms;
 • 2020. gada februārī turpinās darbs pie FPRIS ārzemnieku funkcionalitātes programmatūras prasību specifikācijas sākotnējās versijas izskatīšanas;
 • 2020. gada februārī notikušas Projekta sadarbības partneru apmācības par projekta pārvaldības vides JAMA izmantošanas iespējām; 
 • 2020. gada martā paredzēta Projekta sadarbības partneru iesaiste darbā pie FPRIS ārzemnieku funkcionalitātes izstrādes

 

Kontaktpersona:

Projekta vadītājs - Uldis Apsītis 

e-pasts Uldis.Apsitis@pmlp.gov.lv

Tel. +371 67829700

Sākotnējā Informācija publicēta: 07.09.2018.

Informācija atjaunota 06.09.2019.

Informācija atjaunota 06.03.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infografiku skatīt šeit: Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities