Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS (ERAF)

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)


Vienotās Eiropas akta 160.pants nosaka, ka "Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir izveidots, lai palīdzētu izlīdzināt galvenās reģionālās nelīdzsvarotības Kopienas ietvaros, piedaloties atpalikušo reģionu attīstības veicināšanā un strukturālā izlīdzināšanā, kā arī to industriālo reģionu konversijā, kuru ekonomiskais stāvoklis pasliktinās."

ERAF tika izveidots 1975.gadā. Šī fonda ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz produktīvām investīcijām, infrastruktūras uzlabošanu un vienotā tirgus attīstību.

Eiropas Komisijas regula 1783/1999 nosaka, ka fonds sniedz atbalstu šādiem pasākumiem:

 • biznesa vides sakārtošanai un konkurētspējas paaugstināšanai, īpaši uzsverot palīdzību mazajiem un vidējiem uzņēmumiem;
 • vietējās ekonomikas un nodarbinātības attīstībai, tai skaitā nodarbinātības veicināšanai tūrisma un kultūras jomās;
 • izpētei un tehnoloģiju attīstībai;
 • vietējo, reģionālo un trans-eiropas transporta, telekomunikāciju un enerģētikas tīklu un tiem piekļaujošās infrastruktūras attīstībai;
 • vides aizsardzībai un attīstībai;
 • līdztiesības nodrošināšanai starp sievietēm un vīriešiem nodarbinātības jomā.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ERAF projekta ietvaros īsteno šādus projektus:

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  sarunas var tikt ierakstītas
  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās