Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

ATBALSTS AZERBAIDŽĀNAS REPUBLIKAS VALSTS MIGRĀCIJAS DIENESTA DARBINIEKU PROFESIONĀLAI IZAUGSMEI

Atbalsts Azerbaidžānas Republikas Valsts Migrācijas dienesta darbinieku profesionālai izaugsmei

Apmācības projekts tiek īstenots Eiropas Kaimiņattiecību un partnerattiecību instrumenta (ENPI) Azerbaidžānas Republikas Nacionālās 2009. gada programmas ietvaros.

Projekta īstenotāji:

Nīderlandes Tieslietu ministrijas Imigrācijas un naturalizācijas dienests (Projekta vadošais partneris)

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (Projekta juniorpartneris)

Rumānijas Imigrācijas ģenerālinspektorāts (Projekta juniorpartneris)

Projekta mērķis:

Stiprināt Azerbaidžānas Republikas Migrācijas dienesta kapacitāti, lai izstrādātu attiecīgus ESacquis atblīstošus normatīvos aktus un attīstītu labu praksi.

Projekta īstenošana:

14.01.2013.–14.01.2015.

Projekta izmaksas:

EUR 1 050 000

Projekta ietvaros īstenojamie pasākumi:

1. komponente: NORMATĪVIE AKTI LEGĀLĀS MIGRĀCIJAS JOMĀ

Rezultāts: Normatīvie akti migrācijas jomā, kas izstrādāti saskaņā ar ES acquis un labāko Eiropas praksi

2. komponente: SISTĒMA NELEGĀLĀS MIGRĀCIJAS APKAROŠANAI

Rezultāts: Efektīvāka nelegālās migrācijas apkarošana, izmantojot uzlabotu sistēmu un protokolus

3. komponente: KAPACITĀTES PALIELINĀŠANA, IZMANTOJOT APMĀCĪBU

Rezultāts: Azerbaidžānas Migrācijas dienesta kapacitātes palielināšana, izmantojot iekšējo apmācību un atkārtotas apmācības stratēģijas

4. komponente: INFORMATĪVĀ KAMPAŅA

Rezultāts: Augstāks sabiedrības informētības līmenis par legālās un nelegālās migrācijas sociālo un ekonomisko ietekmi.

Kontaktpersona: Sanita Siljāne

E-pasts:sanita.siljane@pmlp.gov.lv

Tālr.: 67219231

  INFORMĀCIJA

  PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

  Pirmdiena 09:00 - 16:30
  Otrdiena 09:00 - 16:30
  Trešdiena 09:00 - 16:30
  Ceturtdiena 09:00 - 16:30
  Piektdiena 09:00 - 16:00

  Kontakti

  Tālrunis informācijai
  +371 67209400

  sarunas var tikt ierakstītas
  Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

  Nodaļu atrašanās