Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

BUDŽETS 2012

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa valsts budžeta programmām 2012.gadā

 

Resursi izdevumu segšanai 12 398 870
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 148 247
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 68 668
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 181 955
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 181 955
Izdevumi - kopā 12 398 870
Uzturēšanas izdevumi 9 311 890
Kārtējie izdevumi 9 216 139
Atlīdzība 4 082 229
Atalgojums 3 185 315
Preces un pakalpojumi 5 133 910
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 75 240
Sociālie pabalsti 75 240
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 20 511
 Starptautiskā sadarbība 20 511
Kapitālie izdevumi 3 086 980
Pamatkapitāla veidošana 3 086 980

11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"

Resursi izdevumu segšanai 9 296 414
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 148 247
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 148 167
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

9 148 167

Izdevumi - kopā 9 296 414
Uzturēšanas izdevumi 8 868 414
Kārtējie izdevumi 8 772 663
Atlīdzība 3 882 004
Atalgojums 3 024 907
Preces un pakalpojumi 4 890 659
Procentu izdevumi 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 75 240
Sociālie pabalsti 75 240
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 20 511
 Starptautiskā sadarbība 20 511
Kapitālie izdevumi 428 000
Pamatkapitāla veidošana 428 000

 62.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)projektu un pasākumuīstenošana (2007-2013)" 

Resursi izdevumu segšanai 2 191 200
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 191 200
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 191 200
Izdevumi - kopā 2 191 200
Uzturēšanas izdevumi 9 860
Kārtējie izdevumi 9 860
Preces un pakalpojumi 9 860
Kapitālie izdevumi 2 181 340
Pamatkapitāla veidošana 2 181 340

70.06.00 "Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)"

Resursi izdevumu segšanai 85 835
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 68 668
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 167
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 167 
Izdevumi - kopā 85 835
Uzturēšanas izdevumi 85 135
Kārtējie izdevumi 85 135
Atlīdzība 52 517
Atalgojums 41 322
Preces un pakalpojumi 32 618
Kapitālie izdevumi 700
Pamatkapitāla veidošana 700 

70.09.00 "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)"

Resursi izdevumu segšanai 185 791
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 185 791
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 185 791 
Izdevumi - kopā 185 791
Uzturēšanas izdevumi 130 291
Kārtējie izdevumi 130 291
Atlīdzība 46 159
Atalgojums 37 199
Preces un pakalpojumi 84 132
Kapitālie izdevumi 55 500
Pamatkapitāla veidošana 55 500 

70.10.00 "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Bēgļu fonda III projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013) "

Resursi izdevumu segšanai 245 292
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 245 292
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 245 292 
Izdevumi - kopā 245 292
Uzturēšanas izdevumi 192 341
Kārtējie izdevumi 192 341
Atlīdzība 75 700
Atalgojums 61 056
Preces un pakalpojumi 116 641
Kapitālie izdevumi 52 951
Pamatkapitāla veidošana 52 951 

70.11.00 "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013) "

Resursi izdevumu segšanai 394 338
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 394 338
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 394 338 
Izdevumi - kopā 394 338
Uzturēšanas izdevumi 25 849
Kārtējie izdevumi 25 849
Atlīdzība 25 849
Atalgojums 20 831
Kapitālie izdevumi 368 489
Pamatkapitāla veidošana 368 489


INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās