Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BUDŽETS 2011

Likuma "Par valsts budžetu 2011.gadam" 4.pielikums (izvilkums)

 

Programmas kods  Funkciju klasifik. kods  Ls 
 11.00.00 3.13   Pilsonības un migrācijas lietas  .................
     Resursi izdevumu segšanai  7 263 787
     Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi   148 247
     Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  7 115 540
     Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  7 115 540
     Izdevumi – kopā  7 263 787
     Uzturēšanas izdevumi  7 187 787
     Kārtējie izdevumi  7 109 545
     Atlīdzība  3 957 869
     Atalgojums  3 136 689
     Preces un pakalpojumi  3 151 676
     Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  70 240
     Sociālie pabalsti  70 240
     Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  8 002
     Uzturēšanas izdevumu transferti  8 002
     Kapitālie izdevumi  76 000
     Pamatkapitāla veidošana

 76 000

 11.01.00 3.13   Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai  7 263 787 
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  148 247 
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  7 115 540 
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  7 115 540 
    Izdevumi – kopā  7 263 787 
    Uzturēšanas izdevumi  7 187 787 
    Kārtējie izdevumi  7 109 545 
    Atlīdzība     3 957 869 
     Atalgojums      3 136 689
    Preces un pakalpojumi  3 151 676 
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  70 240 
    Sociālie pabalsti  70 240 
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība  8 002 
    Starptautiskā sadarbība  8 002 
    Kapitālie izdevumi  76 000 
    Pamatkapitāla veidošana  76 000 

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities