Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

Likuma "Par valsts budžetu 2010.gadam" 4.pielikums (izvilkums)

Programmas kods Funkciju klasifik. kods Ls
11.00.00 40981 Pilsonības un migrācijas lietas  
    Resursi izdevumu segšanai 7316310
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 214894
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7101416
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7101416
    Izdevumi – kopā 7316310
    Uzturēšanas izdevumi 7250310
    Kārtējie izdevumi 7172068
    Atlīdzība 3971119
    Atalgojums 3094337
    Preces un pakalpojumi 3200949
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 70240
    Sociālie pabalsti 70240
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8002
    Uzturēšanas izdevumu transferti    8002
    Kapitālie izdevumi 66000
    Pamatkapitāla veidošana 66000
11.01.00 40981 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai 7316310
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 214894
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7101416
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 7101416
    Izdevumi – kopā 7316310
    Uzturēšanas izdevumi 7250310
    Kārtējie izdevumi 7172068
    Atlīdzība 3971119
    Atalgojums 3094337
    Preces un pakalpojumi 3200949
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 70240
    Sociālie pabalsti 70240
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8002
    Starptautiskā sadarbība 8002
    Kapitālie izdevumi 66000
    Pamatkapitāla veidošana 66000

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities