Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BUDŽETS 2009

Likuma "Par valsts budžetu 2009.gadam" 4.pielikums (izvilkums)

Programmas kods Funkciju klasifik. kods  
11.00.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietas  Ls
    Resursi izdevumu segšanai  7 434 177 
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 237 043 
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 346 687 
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 850 447 
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 850 447 
    Izdevumi – kopā 7 434 489 
    Uzturēšanas izdevumi 7 422 489 
    Kārtējie izdevumi 7 307 757 
    Atlīdzība 3 691 760 
    Atalgojums 2 883 022 
    Preces un pakalpojumi 3 615 997 
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 97847
    Sociālie pabalsti 97847
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3436
    Uzturēšanas izdevumu transferti     13449
    Kapitālie izdevumi 12 000 
    Pamatkapitāla veidošana 12 000 
11.01.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai 7 202 177 
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 237 043 
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes  114 687 
    ieņēmumos  
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 850 447 
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 850 447 
    Izdevumi – kopā 7 202 489 
    Uzturēšanas izdevumi 7 190 489 
    Kārtējie izdevumi 7 101 643 
    Atlīdzība 3 684 324 
    Atalgojums 2 877 030 
    Preces un pakalpojumi 3 417 319 
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85410
    Sociālie pabalsti 85410
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 3436
    Starptautiskā sadarbība 3436
    Kapitālie izdevumi 12 000 
    Pamatkapitāla veidošana 12 000 
11.03.00 03.130 Eiropas Bēgļu fonds   
    Resursi izdevumu segšanai 232 000 
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos  232 000 
    Izdevumi - kopā 232000
    Uzturēšanas izdevumi 232000
    Kārtējie izdevumi 206114
    Atlīdzība  7436
    Atalgojums 5992
    Preces un pakalpojumi 198678
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti  12437
    Uzturēšanas izdevumu transferti  13449

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities