Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BUDŽETS 2008

Likuma "Par valsts budžetu 2008.gadam" 4.pielikums (izvilkums)

Programmas kods Funkciju klasifik. kods  
11.00.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietas Ls
    Resursi izdevumu segšanai  10 275 902 
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi  119 888 
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos  444 047 
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 711 967 
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem  9 711 967 
    Izdevumi – kopā 10 275 902 
    Uzturēšanas izdevumi  9 975 066 
    Kārtējie izdevumi  9 881 654 
    Atlīdzība 4 776 573 
    Atalgojums 3 605 750 
    Preces un pakalpojumi 5 105 081 
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85410
    Sociālie pabalsti 85410
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8002
    Starptautiskā sadarbība 8002
    Kapitālie izdevumi 300 836 
    Pamatkapitāla veidošana 300 836 
11.01.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai 9 923 219 
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 119 888 
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes  91 364 
    ieņēmumos  
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 711 967 
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 711 967 
    Izdevumi – kopā 9 923 219 
    Uzturēšanas izdevumi 9 622 383 
    Kārtējie izdevumi 9 528 971 
    Atlīdzība 4 776 573 
    Atalgojums 3 605 750 
    Preces un pakalpojumi 4 752 398 
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85410
    Sociālie pabalsti 85410
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8002
    Starptautiskā sadarbība 8002
    Kapitālie izdevumi 300 836 
    Pamatkapitāla veidošana 300 836 
11.02.00 03.130 Eiropas Bēgļu fonds   
    Resursi izdevumu segšanai 352 683 
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos  352683
    Izdevumi - kopā 352683
    Uzturēšanas izdevumi 352683
    Kārtējie izdevumi 352683
    Preces un pakalpojumi 352683

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities