Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BUDŽETS 2007

Likuma "Par valsts budžetu 2007.gadam" 4.pielikums (izvilkums)

Programmas kods Funkciju klasifik. kods  
11.00.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietas Ls
    Resursi izdevumu segšanai 15879461
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 171780
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 742398
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14965283
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14965283
    Izdevumi – kopā 15879461
    Uzturēšanas izdevumi 13211946
    Kārtējie izdevumi 13118534
    Atlīdzība 4561948
    Atalgojums 3435953
    Preces un pakalpojumi 8556586
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85410
    Sociālie pabalsti 85410
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8002
    Starptautiskā sadarbība 8002
    Kapitālie izdevumi 2667515
    Pamatkapitāla veidošana 2667515
11.01.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai 15407759
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 171780
    Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 390056
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14845923
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14845923
    Izdevumi – kopā 15407759
    Uzturēšanas izdevumi 12788584
    Kārtējie izdevumi 12695172
    Atlīdzība 4547784
    Atalgojums 3424539
    Preces un pakalpojumi 8147388
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 85410
    Sociālie pabalsti 85410
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 8002
    Starptautiskā sadarbība 8002
    Kapitālie izdevumi 2619175
    Pamatkapitāla veidošana 2619175
11.02.00 03.130 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi  76 360
    Resursi izdevumu segšanai 76360
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76360
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76360
    Izdevumi - kopā 28020
    Uzturēšanas izdevumi 28020
    Kārtējie izdevumi 2400
    Atlīdzība 1934
    Atalgojums 25620
    Preces un pakalpojumi 48340
    Kapitālie izdevumi 48
    Pamatkapitāla veidošana 340

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities