Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BUDŽETS 2006

Likuma "Par valsts budžetu 2006.gadam" 4.pielikums (izvilkums)

Programmas kods Funkciju klasifik. kods  
11.00.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietas Ls
    Resursi izdevumu segšanai 5374535
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4970460
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 161692
    Ārvalstu finanšu palīdzība 242383
    Izdevumi - kopā 5374535
    Uzturēšanas izdevumi 5029466
    Kārtējie izdevumi 4961564
    tai skaitā atalgojumi 2159379
    Subsīdijas un dotācijas 67902
    tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5000
    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 54900
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 8002
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 345069
    kapitālie izdevumi 345069
 11.01.00 03.110 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai 5090535
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4686460
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 161692
    Ārvalstu finanšu palīdzība 242383
    Izdevumi - kopā 5090535
    Uzturēšanas izdevumi 5003066
    Kārtējie izdevumi 4935164
    tai skaitā atalgojumi 2154219
    Subsīdijas un dotācijas 67902
    tai skaitā dotācijas iestādēm, organizācijām un komersantiem 5000
    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 54900
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 8002
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 87469
    kapitālie izdevumi 87469
11.02.00 03.110 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
    Resursi izdevumu segšanai 284000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 284000
    Izdevumi - kopā 284000
    Uzturēšanas izdevumi 26400
    Kārtējie izdevumi 26400
    tai skaitā atalgojumi  5 160
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 257600
    kapitālie izdevumi 257600

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities