Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BUDŽETS 2005

Likuma "Par valsts budžetu 2005.gadam" 4.pielikums (izvilkums)

Programmas kods Funkciju klasifik. kods  
11.00.00 03.130 Pilsonības un migrācijas lietas Ls
    Resursi izdevumu segšanai 4190465
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3959773
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 161692
    Ārvalstu finanšu palīdzība 69000
    Izdevumi - kopā 4190465
    Uzturēšanas izdevumi 3839985
    Kārtējie izdevumi 3777083
    tai skaitā atalgojumi 1750810
    Subsīdijas un dotācijas 62902
    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 54900
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 8002
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 350480
    kapitālie izdevumi 350480
 11.01.00  03.110 Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde  
    Resursi izdevumu segšanai 3878475
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3647783
    Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 161692
    Ārvalstu finanšu palīdzība 69000
    Izdevumi - kopā 3878475
    Uzturēšanas izdevumi 3800406
    Kārtējie izdevumi 3737504
    tai skaitā atalgojumi 1750810
    Subsīdijas un dotācijas 62902
    tai skaitā dotācijas iedzīvotājiem 54900
    tai skaitā iemaksas starptautiskajās organizācijās 8002
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 78069
    kapitālie izdevumi 78069
 11.02.00  03.110 Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētie pasākumi
    Resursi izdevumu segšanai 311990
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 311990
    Izdevumi - kopā 311990
    Uzturēšanas izdevumi 39579
    Kārtējie izdevumi 39579
    Izdevumi kapitālieguldījumiem 272411
    kapitālie izdevumi 272411

INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities