Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BUDŽETA IZDEVUMI 2007-2009

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDES BUDŽETA IZDEVUMI [1]­

Budžeta programmas # un nosaukums  11. 00.00 „Pilsonības un migrācijas lietas" 

 

 

Budžeta programmas mērķis un īss paskaidrojums par galvenajām aktivitātēm, kas tiek finansētas

 Darbības galvenie mērķi:
  • Iedzīvotāju uzskaite - Informācijas sistēmu uzturēšana un to darbības nodrošināšana, datu drošības un kvalitātes nodrošināšana, informācijas sistēmās esošās informācijas pieejamības nodrošināšana valsts un pašvaldības iestādēm to funkciju veikšanai. Personu tiesiskā statusa noteikšana un kontrole, personu uzskaites dokumentu uzkrāšanas, saglabāšanas un izmantošanas nodrošināšana
  • Personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu izsniegšana - pasu un personu apliecību personalizēšana un izsniegšana
  • Migrācijas politikas izstrāde un īstenošana- ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas režīma nodrošināšana un kontrole, vīzu un uzturēšanās atļauju izsniegšana, informācijas apmaiņas nodrošināšana ar ES informācijas sistēmām
  • Patvēruma politikas izstrāde un īstenošana, lēmumu pieņemšana par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu, pabalstu izmaksa patvēruma meklētājiem un bēgļiem, patvēruma meklētāju izmitināšana
  • Repatriācijas politikas izstrāde un īstenošana - repatrianta statusa piešķiršana un pabalstu izmaksa repatriantiem, pabalstu izmaksa Krievijas Federācijas militārpersonām un viņu ģimenes locekļiem
INFORMĀCIJA PAR NODARBINĀTAJIEM     
Nodarbināto skaits pēc algu amplitūdām  Īss paskaidrojums par attiecīgajā grupā iekļautajiem nodarbinātajiem

 

Nodarbināto skaits    

    Vidēji 2006.g. Vidēji 2007.g.  Vidēji 2008.g.  2009.g. sākotnējā budžetā plānots  2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008.)  2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009.)
Virs 2500 Ls
2000-2500 Ls
1500-2000 Ls Vadītāji     1 4 4 4
1000-1500 Ls Vadītāji; vadītāju vietnieki   11 8 8 9
500-1000 Ls Vadītāji; vadītāju vietnieki; vecākais referents 5 12 127  97 97 95
300-500 Ls Vecākais referents; Pārvaldes vecākais referents 63 140  429  469  469  438
Zem 300 Ls Eksperts; vecākais eksperts; vecākais lietvedis  492  409  2
Kopā:          560  561 571  581  581 548
 INFORMĀCIJA PAR BUDŽETA IZDEVUMIEM    
Izdevumu veids (EKK kods) [2] Īss paskaidrojums Finansējuma apjoms (tūkst. Ls)  
    2007.g. budžeta izpilde, tūkst. Ls 2008.g. budžeta izpilde, tūkst. Ls 2009.g. budžets, tūkst. Ls 2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008), tūkst. Ls 2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009), tūkst. Ls
Atalgojums (EKK1100) [3]  3490,9 3659,9 3469,8 2726,4 2883
    t.sk. ES projekti 6,2  t.sk ES projekti 9,4    t.sk. ES projekti 50,2 
 Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas   (EKK1200) [4]  1107,9 1183,9 1070,5 745,9 808,7
    t.sk. ES projekti 1,3  t.sk. ES projekti 2,3    t.sk. ES projekti 12,0 
Komandējumi  (EKK2100) [5]  Dalības ES un starptautiskajās darba grupās nodrošināšana  74,3 59,9  33,1 31,8 42,9
    t.sk. ES projekti 7,7  t.sk. ES projekti 0,7    t.sk. ES projekti 11,1 
Sakaru pakalpojumi  (EKK2210) [6]  Valsts nozīmes datu pārraides tīkla pakalpojumu izmantošana, sakaru, pasta izdevumi un kurjerpasta pakalpojumi dokumentu transportēšana starp PMLP teritoriālajām nodaļām  268,9  244,2 751,7 202,5 186,8
Remontdarbi un uzturēšana  (EKK2240) [7]  PMLP teritoriālo nodaļu apsardzes nodrošināšana, ugunsdzēsības sistēmu , videonovērošanas uzturēšana un apkalpošana, iekārtu un biroja tehnikas apkope un remontdarbi. Pasu un citu dokumentu transportēšanas izdevumi Rīgas teritoriālajās nodaļās  3699,9  509,6  273,5 237,8 241,1
Telpu īre / noma  (EKK2261) [8]  254,7  268,4  230,3 196,4 196,4
Auto noma / iegāde  (EKK2262+EKK5231) [9] 
Degviela    19,5 21,3 24 15,5 15,5
(EKK2322)             
Izdevumi sabiedriskajām attiecībām, kursu un semināru organizēšanai  (EKK2231) [10]  Apmācības; ārvalstu partneru delegāciju uzņemšana  17,8  30,8 15,9, 11,4 13,3 
    t.sk. ES projekti 1,3  t.sk. ES projekti 2,0  t.sk ES projekti 0,99  t.sk ES projekti 0,99 t.sk. ES projekti 2,9 
INFORMĀCIJA PAR TELPU NOMU     
PMLP nodaļa Telpu nomas maksa (Ls/kv.m/mēnesī ar PVN)  
  2007 2008 2009.g. budžets 2009.g. budžeta 1.grozījumi (12.2008) 2009.g. budžeta 2.grozījumi (06.2009)
Aizkraukles nodaļa Aizkraukle, Gaismas 14  2,95 3,54  3,54 3,63 3,63
Alūksnes nodaļa Alūksne, Dārza 11  2,36 3,15 3,15 2,06 2,06
Balvu nodaļa Balvi, Partizānu 21b  1,99  1,99  1,99 1,99 1,99
Bauskas nodaļa Bauska, Uzvaras ielā 3  1,77  1,77 1,77 1,82 1,82
Cēsu nodaļa Cēsis, J. Poruka iela 8  3,54 4,13 4,13 4 4
  (t.sk. 2.42 uzturēšanas izdevumi)  (t.sk. 3,01 uzturēšanas izdevumi)  (t.sk. 2,97 uzturēšanas izdevumi)  (t.sk. 2,85 uzturēšanas izdevumi)  (t.sk. 2,85 uzturēšanas izdevumi)
Daugavpils nodaļa Daugavpils, 18.Novembra 105      2,95 2,95 2,95  3,03 3,03
Dobeles nodaļa Dobele, Viestura iela 12a 1,77 1,77 1,77  1,82 1,82
Gulbenes nodaļa Gulbene, Ūdensvada iela 2A  7,08 7,08 7,08   5,51 5,51
        (t.sk. daļēji uzturēšanas izdevumi)  (t.sk. daļēji uzturēšanas izdevumi)
Jelgavas nodaļa, Jelgava, Uzvaras iela 8  0,683 0,683  0,683  0,7 0,7
Jēkabpils nodaļa Rīgas ielā 184    4,2 4,62 4,62 4,92 4,92
Jūrmalas nodaļa Jūrmala Piestātnes 6/14 3,24 3,1 3,1 3,18 3,18
    (t.sk. uzturēšanas izdevumi)  (t.sk. uzturēšanas izdevumi) (t.sk. uzturēšanas izdevumi) (t.sk. uzturēšanas izdevumi)
Krāslavas nodaļa Krāslava Dīķu iela 5 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36
Kuldīgas nodaļa Kuldīga, Pilsētas laukums 4  2,39 3,09 4,72 2,42 2,42
Rīgas Kurzemes. nodaļa Rīga, Mārtiņa iela 9 2,60  2,6 2,6 slēgta   
Rīgas 4. nodaļa Rīga, Daugavpils iela 31  1,42  1,45 1,45 1,49 1,49
Liepājas nodaļa Liepāja, Graudu iela 23  4 5 5 6,05 3,63
Limbažu nodaļa Limbaži, Cēsu iela 17         2,95 2,95 2,95 3,94 3,73
Madonas nodaļa Madona, Saules iela 17  3,48  3,48 3,48 3,57  2,59 
Ogres nodaļa Ogre, Brīvības iela 33  8,26 8,26 2
Preiļu nodaļa Preiļi, Rēzeknes 26 8,36 8,36 8,36 6 6
Rēzeknes nodaļa Rēzekne,  Atbrīvošanas aleja 155/1   5,9 6,95 6,95 5,65  5,65
Saldus nodaļa Saldus, Lielā 3  2,71 1,77 1,77 1,82 1,82
Talsu nodaļa Talsi, A. Lerha - Puškaiša 6  4,29 4,29 6,63 5,21 5,21
Tukuma nodaļa Tukums, Raudas ielā 4  4,15  4,15 4,15 4,25 4,25
Valkas nodaļa Valka, Rīgas iela 24 1,26 1,26 1,26 1,15 1,15
Valmieras nodaļa Valmiera, Meža iela 7  2,42 2,76 2,76  2,83 2,83
Ventspils nodaļa Ventspils, Užavas iela 8  1,77 3,54 3,54  2,42 2,42
Rīgas Vidzemes nodaļa Rīga, Burtnieku iela 37 0,36 0,36 0,39 Slēgta  -
Rīgas Zemgales nodaļa  Rīga, Mazā Nometņu 45/53   8,26 9,09 9,09 6,55 Slēgta
Rīgas 3. nodaļa Rīga,Mazā Nometņu 47  - 4,25 4,25
Rīga, Ganību dambis 24  5,84  5,85 Slēgta    
Arhīva telpas Rīga, Bruņinieku iela 139a 4,25 4,25 Pārvietots uz Čiekurkalna 1.līniju 1 -
Rīga, Alunāna iela 1  1,53  1,53 1,53 1,57 1,57
Arhīva telpas Rīga, Bruņinieku iela 139a 3,54 3,54 Pārvietots uz Čiekurkalna 1.līniju 1   - -
INFORMĀCIJA PAR IESTĀDES RĪCĪBĀ ESOŠAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM   
 Marka, modelis  Izlaides gads  Nomā vai īpašumā
 Renault Laguna 2002 īpašumā
Renault Kango 2002 īpašumā
Ford Tourneo  1998 īpašumā
Volvo S 70  1998 īpašumā
Volvo 940  1997 īpašumā
Renault Trafic  2006 īpašumā
Ford Mondeo  2005 īpašumā
Škoda Felicia  2000 īpašumā
Opel Zafira  2006 īpašumā
Volvo S80  2006 īpašumā

 

[1] Informācija sagatavota saskaņā ar Ministru prezidenta 2009.gada 30.jūnija rezolūciju Nr.111-1/99

[2] Atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumiem Nr.1031 „Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"
[3] Darbinieka mēneša amatalga, piemaksas un prēmijas. Uzskaitīti visi iestādes personāla sarakstos esošie darbinieki, kā arī citas fiziskajās personas (personas, kas nav reģistrējušās kā nodokļu maksātāji (pašnodarbinātas personas))

[4] Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, sociāla rakstura pabalsti un kompensācijas

[5] Iekšzemes un ārzemju komandējumi un dienesta braucieni

[6] Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi

[7] Līgumdarbu (ar juridiskajām personām) izdevumi par ēku, būvju un ceļu uzturēšanu un kārtējo remontu, izdevumi par transportlīdzekļu, elektrisko sistēmu un aparātu uzturēšanu vai kārtējo un kapitālo remontu: telpu, iekārtas un inventāra remontu, mīkstā inventāra un apģērba remontu, medicīnisku un citu iekārtu tehnisko apkalpošanu, piegādes izdevumus, izdevumus par malkas sagatavošanu, ēku, pagalmu, ielu un ietvju tīrīšanu un labiekārtošanu, asenizāciju, dezinfekciju, dezinsekciju, veļas mazgāšanu, sociālo un kultūras iestāžu sanitāri higiēnisko apkalpošanu, ieslodzījuma vietu, robežu zonu nožogojumu ierīkošanu un apkalpošanu, izdevumi par citiem pakalpojumiem, kuri nav minēti iepriekš

[8] Ēku, telpu īre un noma

[9] Izdevumi, kas saistīti ar transportlīdzekļu nomu (arī operatīvo līzingu), ietverot maksu par apdrošināšanu, tehnisko apskati, remontu, riepu maiņu un glabāšanu, tehnisko apkopi un citu samaksu juridiskajai personai saskaņā ar noslēgto līgumu, kā arī transportlīdzekļu nomu budžeta iestādes funkciju īstenošanai, kā arī izmaksas un izdevumus tādiem pamatlīdzekļiem kā automobiļi, motocikli, velosipēdi, piekabes, puspiekabes, dzelzceļa lokomotīves un citi transportlīdzekļi

[10] Iestādes administratīvie izdevumi oficiālu citu institūciju pārstāvju, iekšzemes un ārvalstu delegāciju un citu pasākumu saimnieciskai apkalpošanai, kā arī sabiedrisko attiecību īstenošanas izdevumi (informatīvie materiāli, kancelejas preces, telpu noma sanāksmju, konferenču un citu pasākumu organizēšanai). Apspriežu, kursu, semināru, konferenču, kongresu un citu pasākumu organizēšanas izdevumi (telpu īre, transporta un tulkošanas pakalpojumi, ēdināšanas pakalpojumi)

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 18:00
Otrdiena 08:30 - 16:00
Trešdiena 08:30 - 16:00
Ceturtdiena 08:30 - 16:00
Piektdiena 09:00 - 15:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 9:00 - plkst. 16:30
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities