Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums YouTube sitemapLapas karte Teksta versija

BUDŽETS 2013

 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes valsts pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi pa valsts budžeta programmām 2013.gadā

 

Resursi izdevumu segšanai 13 682 680
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 173 7967
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 68 668
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 440 216
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 440 216
Izdevumi - kopā 13 682 680
Uzturēšanas izdevumi 12 577 800
Kārtējie izdevumi 12 468 426
Atlīdzība 4 730 715
Atalgojums 3 651 440
Preces un pakalpojumi 7 737 711
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 75 240
Sociālie pabalsti 75 240
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 34 134
 Starptautiskā sadarbība 34 134
Kapitālie izdevumi 1 104 880
Pamatkapitāla veidošana 1 104 880

11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde"

Resursi izdevumu segšanai 12 852 702
Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 173 796
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 12 678 906
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

12 678 906

Izdevumi - kopā 12 852 702
Uzturēšanas izdevumi 12 249 589
Kārtējie izdevumi 12 140 215
Atlīdzība 4 506 848
Atalgojums 3 473 097
Preces un pakalpojumi 7 633 367
Procentu izdevumi 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 75 240
Sociālie pabalsti 75 240
Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 34 134
 Starptautiskā sadarbība 34 134
Kapitālie izdevumi 603 113
Pamatkapitāla veidošana 603 113

 62.06.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)projektu un pasākumuīstenošana (2007-2013)" 

Resursi izdevumu segšanai       15 957
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 957
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 957
Izdevumi - kopā       15 957
Uzturēšanas izdevumi 15 057
Kārtējie izdevumi 15 057
Atlīdzība  7 554
Atalgojums 6 008
Preces un pakalpojumi 7 503
Kapitālie izdevumi 900
Pamatkapitāla veidošana 900

70.06.00 "Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)"

Resursi izdevumu segšanai 85 835
Ārvalstu finanšu palīdzība iestādes ieņēmumos 68 668
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 167
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 17 167 
Izdevumi - kopā 85 835
Uzturēšanas izdevumi 85 335
Kārtējie izdevumi 85 335
Atlīdzība 52 713
Atalgojums 45 350
Preces un pakalpojumi 28 122

70.09.00 "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Atgriešanās fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013)"

Resursi izdevumu segšanai 266 226
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 266  226
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 266 226 
Izdevumi - kopā 266 226
Uzturēšanas izdevumi 74 220
Kārtējie izdevumi 74 220
Atlīdzība 61 645
Atalgojums 490538
Preces un pakalpojumi 12 575
Kapitālie izdevumi 192 006
Pamatkapitāla veidošana 192 006

70.10.00 "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Bēgļu fonda III projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013) "

Resursi izdevumu segšanai 226 645
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 226 645
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 226 645 
Izdevumi - kopā 226 645
Uzturēšanas izdevumi 133 937
Kārtējie izdevumi 133 937
Atlīdzība 80 062
Atalgojums 63 833
Preces un pakalpojumi 53 875
Kapitālie izdevumi 92 708
Pamatkapitāla veidošana 92 708 

70.11.00 "Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas Ārējo robežu fonda projektu un pasākumu īstenošana (2007–2013) "

Resursi izdevumu segšanai 235 315
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 235 315
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 235 315 
Izdevumi - kopā 235 315
Uzturēšanas izdevumi 19 162
Kārtējie izdevumi 19 162
Atlīdzība 16 893
Atalgojums 13 614
Kapitālie izdevumi 216 153
Pamatkapitāla veidošana 216 153


INFORMĀCIJA

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

P, O, T, C  plkst. 8:30 - plkst. 16:00
Piektdien plkst. 9:00 - plkst. 15:00
Sarunas var tikt ierakstītas!

Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities