Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Personas, kuras apguvušas mācības latviešu mācībvalodā, iegūstot pamatizglītību vai vispārējo vidējo izglītību

Persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā un kura saskaņā ar Pilsonības likuma 2.panta 1.3 punkta redakciju, kāda bija spēkā no 1998.gada 10.novembra līdz 2013.gada 1.oktobrim, sākusi pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības ieguvi latviešu valodā, saglabā tiesības reģistrēties par Latvijas pilsoni divus gadus pēc pilnas pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmu apgūšanas latviešu valodā.

Nepieciešamie dokumenti:
  1. iesnieguma veidlapa 
  2.  personu apliecinošs dokuments (pase, identifikācijas karte);
  3.  apliecība vai diploms par pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanu;
  4.  sekmju izraksts;
  5.  mācību iestādes vai arhīva izdota izziņa par pilna pamatskolas vai vispārējās vidējās izglītības mācību kursa apguvi latviešu valodā.

Kur var iesniegt dokumentus?
2) nosūtot pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei uz adresi:
Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026

Svarīgi!
Ja persona ir citas valsts pilsonis, tad Latvijas pilsonības iegūšanas procesa laikā ir jāiesniedz dokumenti par atteikšanos no attiecīgās valsts pilsonības.
Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kur var saņemt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities