Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija

Bērni, kuriem nav vecāku un, kuri Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē

Par Latvijas pilsoni atzīstams:
-           bērns, kurš atrasts Latvijas teritorijā un kura vecāki nav zināmi, vai cits bez vecāku gādības palicis bērns, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē;
-           bārenis, kurš Latvijā atrodas ārpusģimenes aprūpē.
 
Kārtību, kādā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pieņem un izskata iesniegumu un reģistrē bērnu par Latvijas pilsoni saskaņā ar Pilsonības likuma  2.panta pirmās daļas 5. vai 6.punkta nosacījumiem, reglamentē Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumi Nr.974 „Kārtība, kādā personu reģistrē par Latvijas pilsoni”.
 
Nepieciešamie dokumenti:
1.iesniegums:
2. bērna likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
3. bērna personu apliecinošs dokuments (ja ir);
4. dokuments, kas apliecina tiesības iegūt Latvijas pilsonību (ja nepieciešamā informācija nav iekļauta Iedzīvotāju reģistrā):
- dokuments par to, ka bērna vecākiem atņemtas aizgādības tiesības pār bērnu (tiesas lēmums) vai dokuments, kas apliecina, ka bērns ir bārenis (vecāku miršanas apliecība vai izraksts no miršanas reģistra);
- dokuments par to, ka bērns atrodas ārpusģimenes aprūpē (bāriņtiesas lēmums).

Kur var iesniegt dokumentus?

Svarīgi!
Iesniegumu par bērnu līdz 15 gadiem paraksta bērna likumiskais pārstāvis.
Vecumā no 15 gadiem līdz 18 gadiem iesniegumu paraksta pats bērns.
 
Nosūtot dokumentus pa pastu, dokumentu kopijām jābūt notariāli apliecinātām, izņemot personu apliecinoša dokumenta kopiju.
 
Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
 
Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT 

Nodaļu atrašanās

facilities