Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums YouTube Lapas karte Grafiskā versija

KĀ ES AR PERSONAS APLIECĪBU VARU LIETOT ELEKTRONISKO PARAKSTU?

Līdzīgi kā parakstot tradicionālo papīra dokumentu, lietojot pildspalvu, arī elektroniskais paraksts tiek veidots no jauna katram parakstāmajam elektroniskajam dokumentam. Jūsu personas apliecība ir rīks, ar kuru parakstīt elektronisku dokumentu un kurš satur nepieciešamos datus (privāto atslēgu un kvalificētu sertifikātu), lai Jūsu elektronisko parakstu varētu atšķirt no citiem, pārliecinoties par parakstītā dokumenta autentiskumu, nemainīgumu un parakstītāja identitāti.

Lai lietotu drošu elektronisko parakstu, Jums vispirms jāsagatavo dators darbam ar persons apliecību. Kad dators sagatavots darbam ar personas apliecību, un personas apliecība ievietota viedkaršu lasītājā, izvēlieties kādu no elektroniskā paraksta lietojumiem, piemēram, eParakstītājs 3.0, un rīkojieties saskaņā ar lietotāja instrukciju.

Lai pievienotu dokumentam elektronisko parakstu, Jums lūgs ievadīt savu PIN2 kodu un apstiprināt. Ja Jūs ievadīsiet korektu PIN2, un personas apliecībā iekļautais kvalificētais elektroniskā paraksta sertifikāts būs derīgs (tam nebūs beidzies derīguma termiņš vai tā darbība nebūs apturēta), Jūsu identitāte būs veiksmīgi pārbaudīta, un parakstāmajam dokumentam tiks pievienots elektroniskais paraksts. Izvēloties parakstu ar laika zīmogu, laika zīmoga pievienošanai Jums papildus var prasīt ievadīt arī PIN1, lai laika zīmoga serviss varētu pārliecināties par Jūsu identitāti un veikt izlietoto laika zīmogu uzskati.

Papildus informāciju par e-paraksta lietošanas iespējām Jūs varat saņemt portālā www.eparaksts.lv.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Kontakti iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās