Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
homeSākums sitemapLapas karte Teksta versija
Ja pase ir nozaudēta, nozagta vai nolaupīta, nekavējoties par šo faktu jāinformē pases izdevējiestāde (PMLP), Valsts policija vai Valsts Robežsardze, vai, atrodoties ārvalstī, Latvijas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība.
30 dienu laikā no fakta konstatācijas personai jāiesniedz dokumenti jaunas pases izsniegšanai gadījumā, ja personas rīcībā nav otra derīga personu apliecinoša dokumenta.
Ja par pases zudumu persona ir ziņojusi rakstiski, tad pases atrašanas gadījumā tā nav derīga lietošanai.

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās

facilities