Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrijas
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvalde
Sākums Lapas karte Grafiskā versija

BEZVALSTNIEKA STATUSA ZAUDĒŠANA

Persona zaudē bezvalstnieka statusu Latvijas Republikā, ja tā ir ieguvusi Latvijas vai citas valsts pilsonību.
 
Nepieciešamie dokumenti:
Lai atteiktos no bezvalstnieka statusa, personai jāiesniedz:
1)  iesniegums:
2)  bezvalstnieka ceļošanas dokuments;
3)  dokuments, kas apliecina citas valsts pilsonības iegūšanu.

Kur var iesniegt dokumentus?
3)      pa pastu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (Čiekurkalna 1. līnija 1, korp.3, Rīga, LV-1026) vai elektroniski normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Svarīgi!
Nepilngadīgas personas vārdā iesniegumu par atteikšanos no bezvalstnieka statusa iesniedz šīs personas vecāki vai tās likumīgais pārstāvis. Ja nepilngadīgā persona ir sasniegusi 15 gadu vecumu, tad, lai atteiktos no nepilsoņa statusa, ir nepieciešama tās rakstveida piekrišana.
Ja persona likumā noteiktajā kārtībā neatsakās no bezvalstnieka statusa vai persona par sevi sniegusi nepatiesas ziņas un tādējādi atbilstoši Bezvalstnieku likuma un 1954.gada 28.septembra Konvencijas par bezvalstnieka statusu noteikumiem nepamatoti ieguvusi bezvalstnieka statusu, personai  bezvalstnieka statuss tiek atņemts.

Kādā termiņā izskata iesniegtos dokumentus?
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

Kādas ir personas turpmākās uzturēšanās iespējas Latvijas Republikā, kura atteikusies no bezvalstnieka statusa?
Ja persona vēlas turpināt pastāvīgi uzturēties Latvijas Republikā un tā ir likumā noteiktajā kārtībā atteikusies no bezvalstnieka statusa, tai ir tiesības pieprasīt uzturēšanās atļauju.

Kur iegūt papildu informāciju?

Jautājumu un neskaidrību gadījumā informāciju var iegūt rakstot uz e-pastu: pskn@pmlp.gov.lv vai arī darba dienās zvanot pa tālruni +371 67209400.

 
 
 
 
 

INFORMĀCIJA

PMLP teritoriālo nodaļu darba laiks (izņemot Rīgas 1. nodaļu)

Pirmdiena 09:00 - 16:30
Otrdiena 09:00 - 16:30
Trešdiena 09:00 - 16:30
Ceturtdiena 09:00 - 16:30
Piektdiena 09:00 - 16:00

Kontakti

Tālrunis informācijai
+371 67209400

sarunas var tikt ierakstītas
Tālruņi iepriekšējam pierakstam SKATĪT ŠEIT

Nodaļu atrašanās